fiziksel tortul kayaçlar

  1. C

    Çakıl Kayaç

    Çakıl Kayaç: Köşeli ya da yuvarlak çakılların doğal bir çimento ile birbirine kenetlenmesinden oluşan tortul kayaç.
  2. C

    Kiltaşı

    Kiltaşı: Çapı 2 mikrondan daha küçük olan ve kil adı verilen tanelerin yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir taştır.
Üst