fenolojik rasat


  1. C

    Fenoloji

    Fenoloji: Meteorolojik ve klimatolojik koşulların, bitki ve hayvan ikilisinin biyolojik olaylarıyla ilişkisini inceleyen bilim.
  2. C

    Fenolojik Rasat

    Fenolojik Rasat: Kültür bitkilerinin çimlenme, filizlenme, çiçek açma, meyve verme ve hasat dönemleri dikkate alınarak tarımsal amaçla yapılan rasatlardır. Fenolojik rasatlarla genellikle yağış ve sıcaklık ölçümü yapılır.
Üst