erozyon

 1. C

  Doğal Erozyon

  Doğal Erozyon : Dış kuvvetlerin etkisiyle insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen erozyona doğal (jeolojik, normal) erozyon denir. Doğal erozyonda toprağın oluşumu ve taşınması bir denge içindedir.
 2. C

  Hızlandırılmış Erozyon

  Hızlandırılmış Erozyon : İnsanlar tarafından doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, arazinin yanlış kullanımı ve doğal dengesin bozulmasıyla gerçekleşen erozyona ise hızlandırılmış erozyon denir. Bu erozyona toprak erozyonu da denir. Hızlandırılmış erozyonla verimli toprak örtüsü aşınarak...
 3. C

  Erozyon

  Erozyon: Ana kaya üzerindeki toprak örtüsünün dış kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınması olayı.
 4. C

  Rüzgar Erozyonu

  Rüzgar Erozyonu : Bitki örtüsünün olmadığı ya da cılız olduğu yerlerde toprağın rüzgarlarla yerinden kopartılarak taşınmasına rüzgar erozyonu denir.
 5. C

  Yeşil Kuşak

  Yeşil Kuşak : Şehirlerimizin daha düzenli ve planlı bir şekilde gelişmelerinin sağlanması, çevre ve hava kirliliğinin azaltılması, erozyonla barajların dolmasının önlenmesi, vatandaşların dinlenme yerine olan gereksinmelerinin karşılanması, turizm potansiyelinin artırılması, yeşil alanların...
 6. A

  Türkiye'de Toprak Erozyonu ve Erozyondan Korunma Yolları

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Toprak Erozyonu ve Erozyondan Korunma Yolları Toprağın üst kısmının dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınması olayına erozyon denir. Dış kuvvetlerden sular ve rüzgâr erozyonu ortaya çıkaran en önemli faktörlerdir. Dış kuvvetlerin etkisiyle insan müdahalesi...
 7. A

  Toprak Erozyonu ve Bitki Örtüsü

  Toprak Erozyonu ve Bitki Örtüsü Toprak Erozyonu · Toprak Nedir? · Toprak Erozyonu Bitki Örtüsü · Doğal Bitki Örtüsü · Doğal Olmayan Bitki Örtüsü http://www3.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/Pdf/Erozyon/ToprakErozyonuVeBitki.pdf
 8. B

  Türkiye’de Erozyonun Şiddetli Olduğu Yerler

  Türkiye’de Erozyonun Şiddetli Olduğu Yerler Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Toroslar, İç Anadolu’nun doğusu, Ege’nin dağlık alanları, İç Batı Anadolu bölümü
 9. B

  Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için yapılması gerekenler

  Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için yapılması gerekenler Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için yapılması gerekenler; • Ağaçlandırma çalışmaları yapmak, • Eğimli arazilere sekiler (taraçalar) yapmak, • Mevcut bitki örtüsünü korumak, • Tarlaları eğim doğrultusunda...
 10. B

  Erozyonu Ortaya Çıkaran Doğal ve Beşeri Faktörler

  Erozyonu Ortaya Çıkaran Doğal ve Beşeri Faktörler 1 ) Erozyonu Ortaya Çıkaran Doğal Faktörler - Topoğrafyanın çok arızalı ve eğimli olması - Bitki örtüsü - İklimin özellikleri - Ana materyalin etkisi 2 ) Erozyonu Ortaya Çıkaran Beşeri Faktörler - Eğitim Eksikliği - Yanlış Tarım Tekniği...
 11. B

  Erozyonu Oluşturan Faktörler

  Erozyonu Oluşturan Faktörler • Yer şekillerinin engebeli ve eğimli olması • Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi • Toprağın aşırı işlenmesi • Meraların aşırı otlatılması • Toprağın eğime paralel sürülmesi • Yangınlar • Ani su taşkınları • Yağışların düzensiz olması (İklimin etkisi)...
 12. C

  Erozyon - SUNU | Feyzullah Demir

  Erozyon - SUNU | Feyzullah Demir Feyzullah Demir. Coğrafya-3d@hotmail.com Güle güle kullanın.. http://yadi.sk/d/o3NXUrex2qBSv
 13. A

  Orman Erozyon İlişkisi

  İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. EROZYON, TOPRAK VE ORMANIN TANITIMI 1.1. EROZYON 1.2. TOPRAK 1.3. ORMAN 1.3.1. ÜLKEMİZ ORMANLARI VE EKOLOJİK ÖNEMİ 1.3.2. ÜLKEMİZİN ORMAN VARLIĞI 1.3.3. ORMANLARIN EKOLOJİK ÖNEMİ VE DEĞERİ 1.3.4. DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİ ANTALYA DEKLARASYONU 2. ORMAN, EROZYON VE TOPRAK...
Üst