ekosistem


 1. C

  Biyoçeşitlilik-Ekosistem-Madde Döngüleri Çalışma Kağıdı

  Biyoçeşitlilik-Ekosistem-Madde Döngüleri Çalışma Kağıdı Meb ders kitaplarından yararlanılmıştır.Faydalı olması dileğiyle https://yadi.sk/d/kRZRC0Ma7NbtMw
 2. C

  Makro Ekosistemler

  Makro Ekosistemler : Kıtalar, ormanlar, okyanuslar gibi büyük alanları içine alan ekosistemler.
 3. C

  Meso Ekosistemler

  Meso Ekosistemler : Çayırlar, akarsular, koruluklar, bahçeler gibi orta büyüklükteki ekosistemler.
 4. C

  Odak Tür

  Odak Tür: Bir ekosistemde bulunan, ancak belirli koşullarda yaşamını sürdürebilen, nazlı tür.
 5. C

  Resilian

  Resilian : Ekosistemlerin dengesini koruma yetenekleri.
 6. C

  Süksesyon

  Süksesyon : Ekosistemlerde çeşitli bitki türlerinin belli bir süreç içinde birbirini izleyerek sıralı bir biçimde ortaya çıkması. Sıralı Değişim. Örneğin : Ot-Meşe-Çam gibi.
 7. C

  Biyolojik Çeşitlilik

  Biyolojik Çeşitlilik: Belirli bir alan, çevre ya da tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, taksonomik ve ekosistem çeşitliliği.
 8. C

  Biyolojik Çeşitlilik Endeksi

  Biyolojik Çeşitlilik Endeksi: Yaşam birlikleri ya da ekosistemlerdeki türlerin zenginliği ve bolluğu arasındaki ilişkileri incelemeye yarayan matematiksel fonksiyon.
 9. C

  Biyogenetik Rezerv

  Biyogenetik Rezerv: Doğal dengeyi sağlamak ve çeşitli yaşam ortamlarındaki hayvan ve bitki türü çeşitliliğini devam ettirmek amacı ile koruma altında bulundurulan, bir ya da daha fazla tipik, emsalsiz, varlığı tehlikeye düşmüş ve ender nitelikte olan ekosistem.
 10. C

  Besin Ağı

  Besin Ağı: Bir ekosistemde iç içe geçmiş birçok besin zincirinin tümü.
 11. C

  Ekosistemlerin İşleyişi - Sunu

  Ekosistemlerin İşleyişi - Sunu 16 MB Ekosistemlerin İşyeyişi sunusu. Sunuyu animasyon ve etkinliklerle zenginleştirdim. Yine görselliği ön planda tutmaya çalıştım. Sunu şifreli değildir. Sunuyu salt okunuru tıklayarak açabilirsiniz. İndir: http://yadi.sk/d/CODaxiW33R74j
 12. C

  Ekosistem - SUNU | Feyzullah Demir

  Ekosistem - SUNU | Feyzullah Demir Feyzullah Demir. cografya-3d@hotmail.com https://yadi.sk/i/Hr35qiyNaPbJx
 13. A

  Ekosistemlerin İşleyişi (Sunu)

  Ekosistemlerin İşleyişi (Sunu) Mehmet Ali ERCAN hocamızın daha önce coğrafya kulübü sitesinde paylaştığı Ekosistemlerin İşleyişi sunusu. Boyut: 15.6 MB İndir: Ekosistemlerin İşleyişi (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 14. A

  Ekoloji Nedir?

  Ekoloji Nedir? Ekoloji, organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bu iki varlığa ait karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalı. Bu tanımlamadaki organizmalar, diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre; insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş...
Üst