ekoloji

 1. C

  Ekoloji

  Ekoloji: Çevre bilimi. Canlı ile ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. İnsan ekolojisi, hayvan ekolojisi, bitki ekolojisi gibi. İnsan ekolojisi, insanla ortam arasındaki ilişkileri inceler. Ekolojinin ana ögelerini, iklim, yeryüzü şekilleri, ana materyal, toprak, canlılar (bitki...
 2. C

  Ekocoğrafya

  Ekocoğrafya: Ekolojiye coğrafi yöntemle yaklaşım, ekolojik coğrafya.
 3. C

  Bitki Ekolojisi

  Bitki Ekolojisi: Bitkilerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
 4. C

  Ekolojik Tarım

  Ekolojik Tarım: Kimyasal gübre, zararlılarla mücadele ilacı, hormon vb. girdiler kullanmadan, tamamen doğal süreçlerden ve girdilerden yararlanılarak gerçekleştirilen tarımsal üretim.
 5. C

  Ekolojik Ayak İzi

  Ekolojik Ayak İzi: İnsanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanın hesabı.
 6. C

  Ekolojik Bölge

  Ekolojik Bölge: Ortak türlere, ekolojik dinamiklere ve çevresel koşullara sahip büyük kara ya da su parçası.
 7. C

  Ekolojik Konum

  Ekolojik Konum: Bir türün yaşamını sürdürmesi için gerekli tüm koşulları sağlayan ekolojik yaşama ortamı.
 8. C

  Urban Ekoloji

  Urban Ekoloji : Kentsel ekoloji, şehir ekolojisi.
 9. A

  Ekoloji Nedir?

  Ekoloji Nedir? Ekoloji, organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bu iki varlığa ait karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalı. Bu tanımlamadaki organizmalar, diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre; insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş...
Üst