dış püskürük kayaçlar

 1. C

  Obsidyen (Volkan Camı)

  Obsidyen (Volkan Camı) :Siyah, kahverengi, yeşil renkli ve parlak dış püskürük bir taştır. Magmanın yer yüzüne çıktığında aniden soğuması ile oluşur. Bu nedenle camsı görünüme sahiptir.
 2. C

  İgnimbirit

  İgnimbirit : Volkanik tüflerden oluşan, kolay işlenebilir, yumuşak bir taş.,
 3. C

  Ekstrüzif Kayaçlar

  Ekstrüzif Kayaçlar: Magmanın yüzeyde soğuması ile oluşan kayaçlar.
 4. C

  Ankara Taşı

  Ankara Taşı: Orta tipte bir lavdır. Genellikle camsı maddeli olup, bileşimi plajiyoklaz, amfibol, mika ve agvit minerallerinden oluşur. Bu mineraller kayacın hamuru içinde iri kristaller biçiminde gözükür. Kayaç çoğunlukla açık-gri renktedir. Yüzey püskürük kayacıdır. Bazik ve asidik değildir.
Üst