diorit

  1. C

    İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları

    İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları Granit Siyenit Diorit Gabro Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları
Üst