coğrafya 10 ölçme değerlendirme soruları


 1. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 181-182-183-184-185-186 Bölüm Değerlendirme Çalışmalarının Cevapla

  Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Anadolu'daki dağların genelde doğu-batı doğrultusunda uzanmasının nedeni nedir? Afrika ve Arap levhalarının kuzeye doğru ilerleyerek Türkiye’yi sıkıştırması etkili olmuştur. 2. Türkiye’de dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçları...
 2. B

  Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 29-30 Bölüm Değerlendirme Çalışmalarının Cevapları

  Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Başkalaşım kayaçların oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir? Püskürük ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında metamorfizmaya uğramasıyla oluşur. Bu nedenle başkalaşım kayaçların oluşmasında etkili olan faktörler yüksek...
 3. B

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 256-257-258 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. En eski ticaret yolları hangileridir? Bu yollar hangi kıtaları birbirine bağlamaktaydı? En eski ticaret yolları İpek Yolu ve Baharat Yolu’dur. Bu ticaret yolları Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamaktaydı. 2. Hangi yolun keşfedilmesi İpek ve...
 4. B

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 231-232-233 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Türkiye’de, kadın nüfusu hangi yörelerde az, hangi yörelerde fazladır? Bir yerde kadın ve erkek nüfus fazlalığını; sanayi, şehrin göç alıp vermesi ve askeri birlik bulunup bulunmaması gibi faktörler belirler. Dışarıya göç eden nüfus genelde erkek nüfus...
 5. B

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 33-34 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Yer kabuğu neden hareket etmektedir? Yer kabuğunu oluşturan levhalar akışkan haldeki manto üzerinde yüzer durumdadır. Mantodaki konveksiyonel akımlardan dolayı yerkabuğunu oluşturan levhalar manto üzerinde hareket eder 2. Levhaların hareketleri kaç şekilde...
 6. B

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 24-25 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Kayaçları oluşumlarına göre gruplandırınız. Püskürük Kayaçlar - İç püskürük kayaçlar : Yerin derinliklerinde yavaş yavaş soğuduklarından daha sert, açık renkli ve iri tanelidir. Başlıca örnekler: Granit, siyenit, diyorit. - Dış püskürük kayaçlar ...
 7. B

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 217-218 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Türkiye’de yerleşmenin dağılımını etkileyen doğal etmenler nelerdir? • Yeryüzü şekilleri - Dağların uzanış yönü - Eğim - Bakı - Yükselti • İklim - Sıcaklık - Yağış • Su kaynakları • Kara ve denizlerin dağılışı • Jeolojik yapı ve toprak...
 8. B

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 203-204 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Türkiye’de fiziksel ve kimyasal ufalanmanın yaygın olduğu yerlerde hangi iklim özellikleri görülür? Açıklayınız. Fiziksel ufalanma; Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel ufalanma görülür. Türkiye'de fiziksel ufalanma daha çok iç bölgelerde...
 9. B

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 167-168 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Türkiye’deki dağlar oluşumlarına göre kaç gruba ayrılır? Belirtiniz. Oluşumlarına göre dağlar ikiye ayrılır: a- Orojenez bağlı olarak oluşan dağlar: Orojeneze bağlı olarak kıvrım ve kırık dağları oluşur. Kıvrılma ile oluşmuş dağlarımız kuzeyde Kuzey...
 10. B

  Topoğrafya ve Kayaçlar (Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları)

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimlerle doldurunuz. 1. Tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur. 2. Tortul kayaçlar ....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür. 3. Mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür...
 11. B

  Levha Hareketleri (Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları)

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır? Levhaların hareket halinde olmasından dolayı buralarda deprem ve volkanik olaylar fazla görülür. 2. Dünya’da deprem riskinin az olduğu yerler nerelerdir? Nedenini açıklayınız...
 12. B

  10. Sınıflar Sayfa 52-53 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Kitabınızdaki kavramları şemadaki kutulara yerleştiriniz. Yer kabuğundaki büyük çanaklarda oluşur OKYANUS Yeryüzündeki vadi içlerinde akar AKARSU Kara içinde çukur alanlarda oluşur GÖL Yer altındaki tabakaların içinde oluşur YER ALTI SUYU Aşağıdaki soruları cevaplayınız… 1-Yeryüzündeki sular...
 13. B

  Coğrafya 10 Sayfa 78-79 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçlarını yazınız. Nüfus artışının olumlu sonuçları 1. Üretim artar. 2. Vergi gelirleri artar. 3. Mal ve hizmetlere talep artar. 4. Yeni endüstri dalları doğar. 5. İşçi ücretleri ucuzlar. 6. İhracatta rekabet kolaylaşır...
 14. B

  Coğrafya 10 Sayfa 92-93 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Türklerin Orta Asya’dan göç nedenleri nelerdir. Kitabınızda sayfa 82 de 2. paragrafta sebepler belirtilmiştir. 2-Sanayi devrimi ve savaşların göçe etkilerini söyleyiniz. Sanayi devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkanları göç hareketlerinin...
 15. B

  Coğrafya 10 Sayfa 107 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1.Biyoteknolojinin ilerde hangi gereksinimi karşılayacağı beklenmektedir? Son yıllarda, biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir. Biyoteknolojinin temel amaçları arasında yeni çeşit geliştirmek ve mevcutlarda...
 16. B

  Coğrafya 10 Sayfa 158-159 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1-Ulaşım şartlarının iyi olması,önemli kavşak noktasında bulunması,ticaret potansiyelinin yüksek olması,sanayi faaliyetlerinin yoğunluk kazanması,önemli bir hammadde bölge olması,turizm, nüfus gibi faktörler etkili olabilir. 2-Ulaşım şartları bakımından önemli...
 17. B

  Coğrafya 10 Sayfa 180-181 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1-Türkiye'de doğum ve ölüm oranlarının birbirine en çok yaklaştığı dönemler ve bunun nüfus artışına etkileri nelerdir? Nüfus artışının temel sebelerinden bir tanesi doğum ve ölüm oranlarıdır.Doğum ve ölüm oranlarındaki artış yada azalışlar direk olarak nüfus...
 18. B

  Coğrafya 10 Sayfa 205 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  BULMACA 1-Cebeli Tarık 2-Hürmüz 3-Süveyş 4-Macellan 5-Panama 6-Malaka 7-İpek yolu Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Coğrafi keşifler sonrasında hangi kıta ve okyanusların önemi artmıştır? Keşifler sonrasında Hint okyanusunun Atlas okyanusunun ve Büyük okyanusun önemi artmış beraberinde yeni...
 19. B

  Coğrafya 10 Sayfa 237 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1.Japonya, İran ve Türkiye'de çok sık deprem meydana gelmesinin nedenleri nelerdir. 2.Dünya üzerinde kuraklığın afete dönüştüğü yerler nereleridir? Bunların ortak özellikleri nelerdir? 3.Yerleşim alanlarında meydana gelen sellerin oluşmasında etkili olan insan...
Üst