çevre


 1. C

  Çevre Analizi

  Çevre Analizi: Belirli bir arazinin topoğrafik, hidrolojik, jeolojik ve kültürel özellikleri gibi çevresel özelliklerinin incelenmesi.
 2. C

  Çevre Değerlendirmesi

  Çevre Değerlendirmesi: Bir eylemin ya da projenin çevre bakımından yararlı olup olmadığını inceleme.
 3. C

  Açık Boşaltım

  Açık Boşaltım: İşlem görmüş ya da görmemiş atık suyu ya da diğer sıvı atıkları doğrudan doğruya alıcı ortama ileten taşıyıcı ya da boru hattı.
 4. C

  Birincil Hava Kirleticileri

  Birincil Hava Kirleticileri: Atmosfere doğrudan bırakılan kirleticilerdir. SO2, SO3, NO, NO2, CO, CO2, H2S gibi bileşikler birincil kirleticiler arasındadır. İkincil kirleticiler ise, birincil kirleticilerin atmosferde çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda kirletici tanımına girmeleri ile...
 5. C

  Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu

  Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu: Ekonomik gelişmeyi yadsımayan, ancak dünya çevresini tehdit etmeyen çevre ve enerji politikalarının benimsenmesi gerektiğini savunan Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu bir komisyon.
 6. K

  Küresel Isınmanın Etkileri

  Küresel Isınmanın Etkileri Dünyadaki iklim değişikliklerine baktığımızda, binlerce yıllık bir süreç içerisinde görülen ortalama 5 °C’lik ısı artışının bir buzul çağına sebep olabildiğini görüyoruz. Yalnızca birkaç yüzyıl içinde görülen birkaç derecelik artışın nelere yol açabileceğinin cevabı...
 7. K

  Küresel Isınmaya Karşı Neler Yapabiliriz?

  Küresel Isınmaya Karşı Neler Yapabiliriz? Hükumetler eyleme geçmeden küresel ısınmayı durdurabilmek elbette mümkün değil. Ancak günlük hayatta alınabilecek bireysel önlemleri uygulayan insan sayısı arttıkça küresel ısınma hızının önemli ölçüde azaltılabileceği gerçeği de görmezden gelinemez...
 8. B

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler...
 9. K

  Kuraklık ve Kuraklık Tipleri

  Kuraklık ve Kuraklık Tipleri Kuraklık Bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir. Kuraktan nemli iklim tiplerine kadar her...
 10. K

  Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Etmenler

  Türkiye'de su kirliliğine etki eden unsurlar; 1. Sanayileşme, 2. Şehirleşme, 3. Nüfus artışı, 4.Zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır. Ülkemizde...
 11. B

  Yeraltı Sularında Kirlenme

  Yeraltı Sularında Kirlenme Yeraltı Sularında Kirlenme hakkında tema.org makalesi http://www.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/Pdf/SuKaynaklari/DD_2001-2.pdf
 12. B

  Asit Yağmurları

  Asit Yağmurları Asidik yağmur, asidik kimyasalların yağmur , kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürtdioksit ve azotdioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. Daha...
 13. B

  Geri Dönüşümün Yararları

  Geri Dönüşümün Yararları 1. Doğal Kaynaklarımız Korunur: Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüm işlemi sayesinde doğal kaynaklarımızı...
 14. B

  Geri Dönüşümü Olan Ambalaj Çeşitleri

  Geri Dönüşümü Olan Ambalaj Çeşitleri Plastik Ambalajlar: Plastikler petrolden elde edilir. Plastik ambalajların değişik türleri vardır. Başlıcaları, PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PP (Polipropilen), PS (Polistren) ve PE (Polietilen)’dir. Metal Ambajlar: Metaller...
 15. B

  Atık Depolama .pdf

  Atık Depolama Atıkların depolanması ve depolama sırasında dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı pdf formatında bir doküman. İndir: Atık Depolama.pdf
 16. C

  Asit Yağmurları

  Asit Yağmurları Asit yağmurları kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfürik ve nitrik asitli yağmur, kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe yol açmasıdır. Bu tür yağmurda tanecikler siste asili olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler...
 17. A

  Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı (Sunu)

  Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı (Sunu) Boyut: 9.4 MB İndir: Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 18. A

  Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri (SUNU)

  Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri (SUNU) Boyut: 30.3 MB İndir: Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 19. A

  Doğanın Geleceği (Sunu)

  Doğanın Geleceği (Sunu) Boyut: 13 MB İndir: Doğanın Geleceği (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 20. A

  Ramsar Sözleşmesi

  Ramsar Sözleşmesi RAMSAR SÖZLEŞMESİ (Yürürlülük Tarihi:13.11.1994) 1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunması yönünde atılmış önemli bir adım. Tüm sulak alanların korunmasına birincil öncelik sağlanması, sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik...
Üst