çevre sorunları


 1. K

  Küresel Isınmanın Etkileri

  Küresel Isınmanın Etkileri Dünyadaki iklim değişikliklerine baktığımızda, binlerce yıllık bir süreç içerisinde görülen ortalama 5 °C’lik ısı artışının bir buzul çağına sebep olabildiğini görüyoruz. Yalnızca birkaç yüzyıl içinde görülen birkaç derecelik artışın nelere yol açabileceğinin cevabı...
 2. K

  Küresel Isınmaya Karşı Neler Yapabiliriz?

  Küresel Isınmaya Karşı Neler Yapabiliriz? Hükumetler eyleme geçmeden küresel ısınmayı durdurabilmek elbette mümkün değil. Ancak günlük hayatta alınabilecek bireysel önlemleri uygulayan insan sayısı arttıkça küresel ısınma hızının önemli ölçüde azaltılabileceği gerçeği de görmezden gelinemez...
 3. A

  Suyun Önemi Ekolojik Sorunlar .pdf

  Suyun Önemi Ekolojik Sorunlar .pdf İçindekiler: Suyun Önemi Su Kaynakları Su Tüketimi Su Gereksiniminin Karşılanması için Alınabilecek Önlemler Özet ve Sonuç İndir!... http://www.4shared.com/file/147897976/571454ff/SuyunOnemiEkolojikSorunlar_cografyaforum_com.html Kaynak: www.tema.org.tr
 4. B

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler...
 5. K

  Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Etmenler

  Türkiye'de su kirliliğine etki eden unsurlar; 1. Sanayileşme, 2. Şehirleşme, 3. Nüfus artışı, 4.Zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır. Ülkemizde...
 6. B

  Yeraltı Sularında Kirlenme

  Yeraltı Sularında Kirlenme Yeraltı Sularında Kirlenme hakkında tema.org makalesi http://www.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/Pdf/SuKaynaklari/DD_2001-2.pdf
 7. B

  Geri Dönüşümün Yararları

  Geri Dönüşümün Yararları 1. Doğal Kaynaklarımız Korunur: Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüm işlemi sayesinde doğal kaynaklarımızı...
 8. B

  Atık Depolama .pdf

  Atık Depolama Atıkların depolanması ve depolama sırasında dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı pdf formatında bir doküman. İndir: Atık Depolama.pdf
 9. A

  Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri (SUNU)

  Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri (SUNU) Boyut: 30.3 MB İndir: Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 10. A

  Doğanın Geleceği (Sunu)

  Doğanın Geleceği (Sunu) Boyut: 13 MB İndir: Doğanın Geleceği (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 11. A

  Enerji Kaynaklarında Çeşitlilik ve Çevre Sorunları

  Enerji Kaynaklarında Çeşitlilik ve Çevre Sorunları Teknolojideki ilerlemeler, insan sayısının artması, insanın dünyaya egemen olma düşüncesi enerjiye olan talebi hızlandırıyor. Şüphe yok ki her enerji elde etme türünün çevreye belli oranda olumsuz etkisi oluyor. Ayrıca gelecek nesiller için...
 12. A

  Temel Çevre Sorunları

  Temel Çevre Sorunları İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2. HIZLI NÜFUS ARTIŞI 3. KÜRESEL ISINMA VE İKLİMDEĞİŞİMİ 4. DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ TAHRİBİ SORUNU 5. TOPRAK KAYNAKLARININ TAHRİBİ 6. KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TARIM ALANLARININ AZALMASI 7. SU KAYNAKLARININ AZALMASI 8. OZON TABAKASININ TAHRİBİ...
Üst