çevre kirliliği


 1. C

  Emisyon

  Emisyon : Gaz ya da gaz ve parçacıkların atmosfere verilmesi.
 2. C

  Açık Boşaltım

  Açık Boşaltım: İşlem görmüş ya da görmemiş atık suyu ya da diğer sıvı atıkları doğrudan doğruya alıcı ortama ileten taşıyıcı ya da boru hattı.
 3. C

  Birincil Hava Kirleticileri

  Birincil Hava Kirleticileri: Atmosfere doğrudan bırakılan kirleticilerdir. SO2, SO3, NO, NO2, CO, CO2, H2S gibi bileşikler birincil kirleticiler arasındadır. İkincil kirleticiler ise, birincil kirleticilerin atmosferde çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda kirletici tanımına girmeleri ile...
 4. A

  Tarihteki Önemli Petrol Sızıntıları Haritası

  Tarihteki Önemli Petrol Sızıntıları Haritası İndir: http://yadi.sk/d/UmOfniyM7RRyh Kaynak: http://mappery.com/map-of/Worst-Oil-Spills-in-History-Map
 5. C

  Uzay Kirlenmesi

  Uzay Kirlenmesi Fotoğraf 1957'de uzay araştırmalarının başlamasından bu yana Yer çevresindeki uzayın da hızla kirletilerek kritik bir noktaya doğru gidildiğini belirtmek gerekir. Uzay kirliliğini oluşturan çöpler, boş yakıt tankları, yapay uydu parçaları ve görevini tamamlamış işe yaramayan...
 6. C

  Nükleer Santrallerden Nasıl Elektrik Elde Edilir? Nükleer Santrallerin Problemleri nelerdir?

  Nükleer Santrallerden Nasıl Elektrik Elde Edilir? Nükleer Santrallerin Problemleri nelerdir? Nükleer enerji günümüz elektrik ihtiyacının yaklaşık %17′sini karşılamaktadır. Bazı ülkeler enerjilerinin büyük bir kısmını nükleer santrallerden üretmektedir. Örneğin Fransa Uluslararası Atom...
 7. B

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler...
 8. B

  Yeraltı Sularında Kirlenme

  Yeraltı Sularında Kirlenme Yeraltı Sularında Kirlenme hakkında tema.org makalesi http://www.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/Pdf/SuKaynaklari/DD_2001-2.pdf
 9. B

  Asit Yağmurları

  Asit Yağmurları Asidik yağmur, asidik kimyasalların yağmur , kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürtdioksit ve azotdioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. Daha...
 10. B

  Geri Dönüşümün Yararları

  Geri Dönüşümün Yararları 1. Doğal Kaynaklarımız Korunur: Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüm işlemi sayesinde doğal kaynaklarımızı...
 11. B

  Geri Dönüşümü Olan Ambalaj Çeşitleri

  Geri Dönüşümü Olan Ambalaj Çeşitleri Plastik Ambalajlar: Plastikler petrolden elde edilir. Plastik ambalajların değişik türleri vardır. Başlıcaları, PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PP (Polipropilen), PS (Polistren) ve PE (Polietilen)’dir. Metal Ambajlar: Metaller...
 12. B

  Atık Depolama .pdf

  Atık Depolama Atıkların depolanması ve depolama sırasında dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı pdf formatında bir doküman. İndir: Atık Depolama.pdf
Üst