canlılar coğrafyası


  1. C

    Canlılar Coğrafyası

    Canlılar Coğrafyası: Canlıların yeryüzü olaylarıyla ilgilerini inceleyen bilim. Dilimize biyocoğrafya adıyla da geçmişi bulunan bu coğrafya kolunda bitki, hayvan, insan birer konu olarak yer alır.
Üst