büyük çekmece


  1. C

    Limanlı Kıyılar,

    Limanlı Kıyılar: Alçak kıyılardaki geniş vadilerin sular altında kalması ve bunların önünün kıyı setleriyle kapatılarak, açık deniz etkilerine karşı korunaklı koylar haline getirilmesi sonucu oluşan kıyılardır. Dünya'daki en iyi örnekleri, Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarında ( Odesa ve Dinyeper...
Üst