büyükşehir belediyeleri

  1. A

    Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri ve Nüfusları - 2010

    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007 ve 2008 Nüfus Sayımı 30.12.2007 ve 30.12.2008 tarihli Büyükşehir Belediye Nüfusları 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla, Büyükşehir belediye sınırları için yeni kıstaslar getirildi. Buna göre, büyükşehir olma koşulu nüfusun en az 750 000 olmasıdır...
Üst