bitki örtüsü


 1. C

  Türkiye'de Bitki Örtüsü - Sunu

  Türkiye'de Bitki Örtüsü - Sunu Türkiye'nin doğal bitki örtüsünü tanıtıcı nitelikte hazırladığım sunum. İçindekiler: Türkiye’de Görülen Başlıca Bitki Toplulukları • Orman • Çalı Topluluğu • Ot Topluluğu 76 mb boyutundaki çalışmayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. İndir: TÜRKİYE’DE...
 2. C

  Garig

  Garig: Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edildiği, toprağın inceldiği alanlarda genelde diz boyu yüksekliğinde dikenli çalılardan oluşan bitki topluluklarına garig denir. Garig çalı topluluğunun başlıcaları; lavanta çiçeği, diken çalısı, süpürge çalısı, laden, yasemin ve fundadır.
 3. C

  Çalı Formasyonu

  Çalı Formasyonu: Ormanların tahrip olduğu alanlarda oluşan küçük ağaçlardan oluşan bitki formasyonudur.
 4. C

  Kastanetum

  Kastanetum : Kestane zonu, Kestane rejionu. Kestane ağacının yetişme ortamı ile ilgili olarak ve kestane ağacı ile temsil edilen ılıman bitki kuşağı.
 5. C

  Mallee Scrub

  Mallee Scrub : Makiye Avustralya'da verilen isim.
 6. C

  Preri

  Preri: Kuzey Amerika'nın karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney Amerika'nın Pampa bölgesinde yer alan otsu bitkiler topluluğu.
 7. C

  Potansiyel Doğal Bitki Örtüsü

  Potansiyel Doğal Bitki Örtüsü: Herhangi bir alanda bir anda antropojen tüm dış etkiler kaldırıldığında oluşabilme olasılığı bulunan bitki örtüsü.
 8. C

  Ağaçlı Bozkır

  Ağaçlı Bozkır: Sıcak bölgelerde, yüksekçe boylu geniş otlaklar arasında tek veya öbek öbek serpili ağaçlar ilan meydana gelmiş bir çeşit bitki. Buralardaki ağaçlar, boyluca, yaygın dallıdır.
 9. C

  Savan

  Savan: Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot topluluklarıdır. Geniş alan kaplayan savanlar içerisinde kurakçıl nitelikte tek tek ağaçlara veya ağaç kümelerine de rastlanır. Savanların görüldüğü yerlerde yazlar yağışlı, kışlar kurak geçmektedir. Ortalama yıllık yağış miktarı 1500 mm...
 10. C

  Doğal Bitki Örtüsü

  Doğal Bitki Örtüsü: İklim şartlarına göre, kendiliğinden yetişen bitkilerin oluşturduğu örtüye doğal bitki örtüsü denir.
 11. C

  Alpin Bitkiler

  Alpin Bitkiler : Ağaç yetişme sınırının üstünde nemli sahalarda görülen otsu bitkiler.
 12. C

  Antropojen Bozkır

  Antropojen Bozkır: İç kesimlerde insanlar tarafından ormanların tahrip edilmesiyle oluşan bozkır alanlarına antropojen bozkır adı verilir.
 13. C

  Maki

  Maki: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçamların tahrip edildiği kıyı kuşağında geniş alanlar kaplayan, daima yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür. Genellikle 1-3 m boyunda olan bu ağaç ve ağaççıkların yaprakları kalın, sert, cilalı veya keçe gibi tüylüdür...
 14. C

  Bozkır (Step)

  Bozkır (Step): Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot topluluklarıdır. Steplerin görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı 250-400 mm arasındadır. İlkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar yaz kuraklığından dolayı sararır. Step bölgesinin esas bitkisini...
 15. C

  Ekvatoral Yağmur Ormanları

  Ekvatoral Yağmur Ormanları: Ekvatoral iklim bölgesinin doğal bitki örtüsüdür. Çok sık oldukları için balta girmemiş ormanlar olarak da adlandırılır. Bu ormanların görüldüğü yerler her mevsim yağışlı olup yıllık yağış miktarı 2000 mm'nin üzerindedir. Bitkiler, yıl boyunca yeşil kalır. Bitki...
 16. C

  Çayır

  Çayır: Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlarda görülen ve yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha gür ot topluluklarıdır. Yazların serin ve yağışlı geçmesi, çayırların yeşil kalmasını sağlamaktadır. Orman üst sınırından sonra yetişen çayırlara, dağ çayırları...
 17. C

  Tayga Ormanları

  Tayga Ormanları: Sert karasal iklimin nemli alanlarında (60° enlemi çevresinde) görülen bu ormanlar, sıcaklığın düşük olmasından dolayı iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Bu ormanların görüldüğü yerlere en fazla yağış yazın, en az yağış kışın düşmektedir. Yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır...
 18. C

  Psödomaki (yalancı maki)

  Psödomaki (yalancı maki): Karadeniz kıyılarında da ormanların tahrip edildiği yerlerde çalılara rastlanır. Bunlara “yalancı maki (psödomaki) ” denir.
 19. A

  Toprak Erozyonu ve Bitki Örtüsü

  Toprak Erozyonu ve Bitki Örtüsü Toprak Erozyonu · Toprak Nedir? · Toprak Erozyonu Bitki Örtüsü · Doğal Bitki Örtüsü · Doğal Olmayan Bitki Örtüsü http://www3.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/Pdf/Erozyon/ToprakErozyonuVeBitki.pdf
 20. C

  Çöl Bitkileri

  Çöl Bitkileri: Geniş kum örtüleri veya kayalıklardan oluşan bu bölgelerde yıllık yağış miktarı 200 mm'nin altındadır. Çok seyrek olarak dağılmış bulunan kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüsler en yaygın bitki türleridir. Ayrıca yer yer hurma ve palmiye ağaçlarından oluşan vahalar da yer almaktadır...
Üst