bentik bölge


  1. C

    Fethobenthos

    Fethobenthos : Bentik bölgelerde yaşayan bitki topluluklarıdır.
  2. C

    Bentik Bölge

    Bentik Bölge : Su ile karanın birleştiği kıyı şeridinden başlayarak en derin dip bölgesine kadar tüm gölü kapsayan bölgedir. Burada yaşayan canlılara bentik canlılar, topluluğa da bentoz denir.
Üst