basınç


 1. C

  Milibar

  Milibar Milibar: Basınç birimi.
 2. C

  Barometrik Eğim

  Barometrik Eğim: İki basınç merkezi arasındaki ya da eşbasınç eğrileri arasındaki basınç farkı. Basınç gradyanı.
 3. C

  Normal Hava Basıncı

  Normal Hava Basıncı Normal Hava Basıncı: 45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta 1 cm²’lik alan üzerine hava kütlesinin yaptığı basınca normal hava basıncı denir. Normal hava basıncının değeri 760 mm yada 1013 milibar (mb)’dır.
 4. C

  Aneroid Barometre

  Aneroid Barometre : Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nedeniyle geliştirilmiştir.
 5. C

  Altimetre

  Altimetre : Madeni barometrelerin bir çeşididir. Yükseldikçe basıncın azalması kuralına dayanılarak, yüksekliklerin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.
 6. C

  Siklon

  Siklon: Çevresine göre merkezinde basıncın en düşük olduğu alçak basınç alanıdır.
 7. C

  Basınç

  Basınç: Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir. Basınç barometre ile ölçülür. Basıncın değeri milibar (mb) denilen birimle belirtilir. Aynı basınca sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan iç içe kapalı eğrilere ise izobar adı verilmektedir.
 8. C

  Barotropik

  Barotropik: Atmosfer içerisinde basınç yüzeyleri ile yoğunluk yüzeylerinin birbirleriyle kesişmemeleri durumudur. Anlaşılır tanımıyla adveksiyonun olmaması durumu yani konturlarla izotermlerin birbirini kesmemesidir.
 9. C

  Baroklinik

  Baroklinik: Atmosfer içerisinde basınç yüzeyleri ile yoğunluk yüzeylerinin birbirleriyle kesişmeleri. En fazla kullanılan anlamıyla, kontur(eş yükseklik eğrisi) ve izotermlerin (eş sıcaklık eğrisi) birbirini kesmesi yani adveksiyonun var olduğu durumdur.
 10. C

  Barograf

  Barograf : Basıncı sürekli kaydeden ve yazıcı ucu bulunan bir tür madeni barometredir.
 11. C

  Bar

  Bar : 760 mm. cıva basıncına eş değer hava basıncı birimi.
 12. C

  Cıvalı Barometre

  Cıvalı Barometre : Üstü açık bir kaba daldırılmış, yukarı ucu kapalı bir cam borudur. Hava basıncı, boruyu dolduran cıva sütununu dengede tutar. Hava basıncı azalıp çoğaldıkça cıva sütunu da alçalıp yükselir. Cıvalı barometre camdan yapıldığı ve hep düz durması gerektiği için her zaman kullanımı...
 13. C

  İklim Elemanları Basınç

  İklim Elemanları Basınç İklim elemanlarından olan Basınç ile ilgili konular. http://www.4shared.com/document/zPHCRmYe/BASINLAR.html
 14. B

  Türkiye'yi Etkileyen Alçak Basınç Merkezleri ve Özellikleri

  Türkiye'yi Etkileyen Alçak Basınç Merkezleri ve Özellikleri. Türkiye'yi Etkileyen Yüksek Basınç Merkezleri ve Özellikleri Yüksek Basınçlar: a) Sibirya Antisiklonu • Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır. • Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve...
 15. C

  Termik Basınç Merkezleri Nasıl Oluşur?

  Termik Basınç Merkezleri Nasıl Oluşur? Isınan hava genleşir ve yükselir. Böylece atmosferde daha geniş alan kaplar. Soğuyan havanın hacmi daralır. Böylece atmosferdeki yoğunluğu artarak alçalır. Yükselen hava hareketinin olduğu yerde ise atmosfer basıncı azalır. Alçalan hava hareketinin olduğu...
 16. C

  Dinamik Basınç Merkezleri Nasıl Oluşur?

  Dinamik Basınç Merkezleri Nasıl Oluşur? Şekil: Yeryüzündeki Sürekli Basınç Merkezleri Dünya, ekseni etrafında hareket etmeseydi ve Dünya'nın her tarafı denizlerle kaplı olsaydı; Ekvator'daki ısınan hava yükselerek kutuplara gidecek, kutuplardaki soğuk havada yere yakın bir seviyeden ekvatora...
 17. C

  Türkiye’de Etkili Olan Basınç Merkezleri

  Türkiye farklı özellikteki basınçların etkisinde kalır. Bu durum daha çok Türkiye’nin matematik konumunun sonucudur. Yüksek Basınçlar: a) Sibirya Antisiklonu • Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır. • Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve...
 18. C

  Temel İklim Elemanları Basınç ve Rüzgârlar - Sunu

  Temel İklim Elemanları Basınç ve Rüzgârlar - Sunu Basınç ve rüzgarlarla ilgili bir sunum. Salt okunuru tıklayarak sunuyu açabilirsiniz. Buradan İndiriniz... http://yadi.sk/d/PXQXe1ZV2sQZe
 19. A

  Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç (Sunu)

  Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç (Sunu) Boyut: 4.79 MB İndir: Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 20. C

  Dünya Temmuz Ayı Ortalama Basınç Dağılışı Haritası

  Dünya Temmuz Ayı Ortalama Basınç Dağılışı Haritası Yüksek çözünürlükte Dünya Temmuz Ayı Ortalama Basınç Dağılışı Haritası. İndir: http://yadi.sk/d/EA7gYrvT2uKTg
Üst