bartın çayı

  1. A

    Türkiye'de Hangi Akarsu Üzerinde Ulaşım Yapılır?

    Türkiye'de Hangi Akarsu Üzerinde Taşımacılık Yapılır? Türkiye'de Bartın Çayı'nın ağzındaki 7 km'lik bir alanda akarsu taşımacılığı yapılır.
Üst