atmosfer


 1. B

  Ayda Atmosfer Olmamasının Sonuçları

  Ayda Atmosfer Olmamasının Sonuçları • Hava ve su yoktur. • Meteorolojik olay (bulut, sis, yağmur, kar vb.) görülmez. Bu nedenle ay yüzeyinde dış kuvvetler etkili değildir. Ay yüzeyi ilk oluşum şekillerini korumaktadır. • Uzaydan gelen meteorlar doğrudan ay yüzeyine düşer. Bu nedenle ay...
 2. P

  Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosferde Meydana Gelen Olaylar

  Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosferde Meydana Gelen Olaylar Litosferde meydana gelen olaylar • Kayaçların oluşumu • Tabakaların oluşumu • Yer şekillerinin oluşumu • Epirojenez (kıta oluşumu) • Orojenez (dağ oluşumu) • Erozyon • Heyelan • Deprem • Volkanizma • Toprakların...
 3. C

  Kemosfer

  Kemosfer: Gazların iyonlaşmaya başladığı atmosfer katmanıdır. Zararlı ışınların tutulması az miktarda burada da görülür. Güneşten gelen bazı ışınları atmosfere yansıtır.
 4. C

  Mezosfer

  Mezosfer: Stratosferin üzerinde yer alan atmosfer katmanıdır. Bu atmosfer katmanına Şemosfer de denir. Mezosferin özellikleri: • Yüksekliği 80 km’ye kadar çıkar. • Atmosferde sıcaklığın en düşük olduğu katmandır. • Bu katmanda gazlar iyice seyrekleşmiştir. • Gök taşları bu katmanda sürtünmenin...
 5. C

  Ozonosfer (Ozon Tabakası)

  Ozonosfer (Ozon Tabakası): Güneşten gelen morötesi (ultraviyole) ışınlar tarafından oksijen moleküllerinin O3‘e dönüştürülmesiyle oluşan atmosfer katmanıdır. • Yeryüzünden 19 – 45 kilometre yükseklikler arasındadır. • Güneşten gelen ve canlı yaşamı için zararlı olan morötesi (ultraviyole)...
 6. C

  Jeokronyum (Eksosfer)

  Jeokronyum (Eksosfer): Atmosferin en üst tabakasıdır. Atmosfer ile uzay arasında geçiş alanıdır. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir.
 7. C

  İyonosfer

  İyonosfer: Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği atmosfer katmandır. Bu kata termosfer de denir. • Bu tabakanın en önemli özelliği radyo dalgalarını yansıtmasıdır. • Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. • Üst sınırı...
 8. C

  Ekzosfer (Jeokronyum)

  Ekzosfer (Jeokronyum): Atmosferin en üst tabakadır. Ekzosferin özellikleri: • Yerçekimi çok azaldığından gazlar çok seyrektir. • Eksosferde bazı gaz molekülleri yerçekimi etkisinden kurtularak uzaya kaçar. • Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur. • Atmosfer ile uzay arasında geçiş...
 9. C

  Stratosfer

  Stratosfer: Troposferin üstünde yüksekliği 50 km’ye kadar çıkan atmosfer katmanıdır. Stratosferin özellikleri: • Yatay hava hareketleri görülür. • Su buharı olmadığından iklim olayları görülmez. Bu nedenle sıcaklık dağılışı oldukça düzgündür. • Yerçekimi azaldığı için cisimler gerçek...
 10. C

  Termosfer

  Termosfer: Mezosferin üzerinde yer alan atmosfer katmanıdır. Termosferin özellikleri: • Üst sınırı yerden 250-300 km yüksekliktedir. • Bu tabakada gazlar mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının etkisi ile molekülleri parçalayarak iyonlar haline ayrılmıştır. İyonlaşma sırasında açığa çıkan enerji...
 11. C

  Tropopoz

  Tropopoz: Yükseklikle sıcaklık azalmasının durduğu yere tropopoz denir. Tropopoz; troposfer ile stratosfer arasında bir geçiş bölgesi olup kalınlığı bir kaç km'yi bulur. Tropopoz'un yerden olan yüksekliği enlem derecelerine göre değişir. Enlem derecelerine göre yükseklikleri ve sıcaklıkları...
 12. C

  Troposfer

  Troposfer: Atmosferin yeryüzüne temas eden en alt atmosfer katmanıdır. Troposferin özellikleri: • Troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Troposferin ekvatorda kalınlığı 17-18 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplarda ise 8-10 km’dir. Sebebi: - Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda...
 13. C

  Atmosfer (Hava Küre)

  Atmosfer (Hava Küre): Atmosfer Yunanca "atnos": buhar ve "sphaira": küre sözcüklerinden türemiştir. Yerküre’yi çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan doğal bir ortamdır. Sıcaklık, yağış, basınç değişimi, güneşlenme, bulutluluk, şimşek, yıldırım gibi doğa olayları atmosferde gerçekleşir.
 14. C

  Atmosferde Bulunan Gazlar

  Atmosferde Bulunan Gazlar Atmosfer Hangi Gazlardan Oluşur? Atmosferde her zaman bulunan ve oranı sabit olan gazlar: (%78) Azot (%21) Oksijen (% 1) Asal Gazlar(Argon, Neon, Helyum, Kripton, Ksenon, Hidrojen) Atmosferde her zaman bulunan, oranı koşullara göre değişen gazlar: Karbondioksit Su...
 15. A

  Atmosfer Hava Durumu ve İklim (Sunu)

  Atmosfer Hava Durumu ve İklim (Sunu) Boyut: 3.10 MB İndir: Atmosfer Hava Durumu ve İklim (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 16. A

  Atmosferdeki Değişebilir Gazlar ve Oranları

  Atmosferdeki Değişebilir Gazlar ve Oranları Subuharı H2O 0 – 4 Karbondioksit CO2 0.037 Metan CH4 0.00017 Nitrus Oksit N2O 0.00003 Ozon 0.000004 Partiküller (Duman, kurum vb) O3 0.000001 Kloroflorokarbon CFCs 0.00000002
 17. A

  Atmosferdeki Sabit Gazlar ve Oranları

  Atmosferdeki Sabit Gazlar ve Oranları Nitrojen N2 78.08 Oksijen O2 20.95 Argon Ar 0.93 Neon Ne 0.0018 Helyum He 0.0005 Hidrojen H2 0.00006 Xenon Xe 0.000009
 18. A

  Ay'da Neden Atmosfer Yoktur?

  Ay'da Neden Atmosfer Yoktur? Ay’ın kütlesi dünya kütlesinin 1/6 ‘sı kadardır. Bu yüzden Ay’da çekim daha azdır ve çevresini saran gaz tabakası uzay boşluğuna kaçmıştır, dolayısıyla atmosferi yoktur. Ayda Atmosfer Olmamasının Sonuçları • Hava ve su yoktur. • Meteorolojik olay (iklim)...
Üst