andezit

  1. C

    Andezit

    Andezit: Andezit taşı ya da Ankara taşı, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş andezitlik bileşimdeki kor kayaçlardır. Ankara’nın Gölbaşı bölgesinde bolca bulunduğu için Türkiye’de Ankara taşı olarak da bilinmektedir.
  2. C

    Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları

    Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları Bazalt Andezit Volkan camı (Obsidiyen Tüf İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları
Üst