akarsular


 1. A

  Akarsuyun Aşındırmasında Etkili Olan Faktörler

  Akarsuyun Aşındırmasında Etkili Olan Faktörler Akış hızı: Akarsuyun akış hızı arttıkça aşındırma artar. Yatak eğimi: Akarsuyun yatak eğiminin artması akarsuyun akış hızını artıracağı için aşındırma artar. Su miktarı: Akarsuyun yatağındaki su miktarının artması akarsuyun aşındırma gücünü...
 2. P

  Dünya'daki En Uzun 10 Nehir

  Dünya'daki En Uzun 10 Nehir 1. Nil (6.695 km) Afrika 2. Amazon (6.452) Güney Amerika 3. Mississippi-Missouri (6.270 km) Abd 4. Yangtze (Chang Jiang) (6.245 km) Çin 5. Yenisey-Angara (5.550 km) Rusya 6. Huang He (Yellow) (5.464 km) Çin 7. Ob-Irtysh (5.410 km) Rusya 8. Amur (4.410 km) Kuzey...
 3. C

  Çekik Su

  Çekik Su: Yıl içinde belirli bir zamanda bir akarsuyun yatağından en az su geçirmesi durumu.
 4. C

  Çığır

  Çığır: Akarsu yatağına çığır denir. Akarsu yatağının kaynağa yakın bölümüne yukarı çığır, ağza yakın bölümüne aşağı çığır, kaynak ve ağız arası bölümüne orta çığır denir.
 5. C

  Deli Irmak

  Deli Irmak: Akışı düzensiz olan, kabarık ve çekik zamanları ve arasında çok seviye farkı bulunan, kabardıkları zaman suları yataklarına dolan ve taşan akarsulardır.
 6. C

  Kol Akarsu

  Kol Akarsu: Ana akarsuya çevresinden katılan bütün akarsulara verilen ad.
 7. C

  Kum Adacıkları

  Kum Adacıkları: Akarsu eğiminin azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde, taşınan alüvyonlar ve kumlar küçük adacıklar şeklinde biriktirilir. Bunlara kum adacıkları denir.
 8. C

  Lığlaşma

  Lığlaşma: Akarsuların taşıdıkları çakıllarla karışık kum ve kil gibi özdekleri koyakların tabanlarına, kıyı ve dağ eteği ovalarına, sığ deniz ve göl çukurlarına yığmaları olayı.
 9. C

  Muline

  Muline: Akarsuyun hızını ölçmeye yarayan alet.
 10. C

  Radyal Akarsu

  Radyal Akarsu : Kraterlerin dış tarafındaki koni yamaçlarındaki akarsularda radyal bir sistem göze çarpar buna radyal akarsu denir.
 11. C

  Ağız

  Ağız: Bir akarsuyun, bir başka akarsuya, bir göle, bir denize döküldüğü yer. Böyle bir yer için ırmak ağzı, dere ağzı da denir. Irmağın ağzı, derenin ağzı şeklinde de kullanıldığı olur. Denize dökülen ırmaklar, kıyı- boyunda büyük, ya da küçük bir girinti ile sona ererler. Bu girintinin biçimi...
 12. C

  Akış Aşağı

  Akış Aşağı: Bir akarsuyun ağzına doğru olan yönü. Bunun tersi akışı ve yukarıdır.
 13. C

  Akış Yukarı

  Akış Yukarı: Bir akarsuyun kaynak yerine doğru olan yönü.
 14. C

  Akışlı Bölge

  Akışlı Bölge: Sınırları içinden doğan akarsuların denize ulaşabildiği bölgeler.
 15. C

  Akarsu İşlemesi

  Akarsu İşlemesi: Bir yatak içinde akan suyun akışı sırasında geçtiği yeri oyması, aşındırması olayı. Akarsuyun akışı, taşıdığı su miktarı ile hız karesi çarpımının yarısına eşit olan hareket gücünü doğurmuştur.
 16. C

  Akarsu Sekisi

  Akarsu Sekisi : Bir akarsu yatağının her iki yakasında ve bugünkü yatağa göre daha yüksekte bulunan basamak biçimindeki eski vadi taban dolguları.
 17. C

  Akarsu Çığırı

  Akarsu Çığırı: Akarsuyun kaynağı ile denize döküldüğü ağız kısmı arasında kalan bölüm. Yukarı, orta ve aşağı çığır olmak üzere üç bölüme ayrılır.
 18. C

  Akarsu Bilgisi

  Akarsu Bilgisi: Akarsuların araştırması, incelenmesi, özelliklerinin ortaya konulması yollarını gösteren bilimdir.
 19. C

  Akarsu Akımı

  Akarsu Akımı: Akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m³) akım veya debi denir.
 20. C

  Yana Aşındırma

  Yana Aşındırma: Akarsuların içlerindeki materyallerle birlikte, eğimin azaldığı yerde salınımlar yaparak, yanlara çarpması sonucu meydana gelen aşındırmadır.
Üst