akarsu rejimi

 1. C

  Akarsu Rejimi

  Akarsu Rejimi: Akarsuyun akımında yıl içinde meydana gelen değişikliklerdir. Akarsu rejimini iklim, bitki örtüsü, buharlaşma, yağış türü ve miktarı etkilemektedir. Akarsu rejimini belirleyen temel etken havzanın yağış rejimidir. Yağışların az, sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu dönemlerde...
 2. A

  Türkiye'de Akarsu Rejimleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Akarsu Rejimleri TÜRKİYE’DE AKARSU REJİMLERİ Akarsuyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarına akım denir. Akımın yıl boyunca gösterdiği değişimlere ise akarsu rejimi denir. Akarsuyun yıl içindeki akımı çok az değişiyorsa düzenli rejim, akarsuyun...
 3. A

  Akarsuyun Rejimini Etkileyen Faktörler

  Akarsuyun Rejimini Etkileyen Faktörler Yağış rejimi ve yağış biçimi, Buharlaşma oranı, Bitki örtüsü, Zemin yapısı, Beslenme kaynaklarının çeşitliliği
 4. F

  Düzensiz Rejime Sahip Akarsuların Özellikleri

  Düzensiz Rejime Sahip Akarsuların Özellikleri Düzensiz rejimli akarsular, yıl boyunca akım değişikliğinin fazla olduğu akarsulardır. Yağış rejimi düzensiz olan iklimlerde görülürler. Bu akarsular üzende ulaşım yapılamaz.
 5. F

  Düzenli Rejime Sahip Akarsuların Özellikleri

  Düzenli Rejime Sahip Akarsuların Özellikleri Düzenli rejime sahip akarsular; • Yıl boyunca akım değişikliğinin az olduğu akarsulardır. • Ekvatoral iklim ve Ilıman Okyanus iklimlerinde bulunurlar. • Bu akarsular yıl boyunca enerji üretmeye, sulama, içme suyu elde etmeye ve ulaşıma elverişlidir.
 6. A

  Türkiye Akarsularında Neden Taşımacılık Yapılmaz

  Türkiye Akarsularında Neden Ulaşım Yapılmaz  Rejimlerinin düzensiz olması  Akış hızları ile yatak eğimlerinin çok olması  Denge profiline ulaşmamış olmaları
 7. A

  Türkiye'de Akarsu Rejim Tipleri

  Türkiye'de Akarsu Rejim Tipleri a) Yağmur Suları İle Beslenen Akarsular: Sıcaklık değerlerinin yıl boyunca 0 derecenin altına düşmediği kıyı bölgelerimiz akarsuları bu rejime sahiptirler. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, akarsularda yazın seviye düşmesi, kışında seviye yükselmesi görülür...
 8. A

  Akarsular İle İlgili Terimler ve Akarsuların Rejim Tipleri

  Akarsular İle İlgili Terimler 1. Akarsu kaynağı: Akarsuyun doğduğu yerdir. 2. Akarsu ağzı: Akarsuyun herhangi bir denize veya göle döküldüğü yerdir. 3. Akarsu yatağı: Kaynakla ağız arasında uzanan akarsuyun içinden aktığı çukurluktur. 4. Akarsu vadisi: Akarsuların içinde aktıkları yatağı...