akarsu birikim şekilleri


 1. C

  Kum Adacıkları

  Kum Adacıkları: Akarsu eğiminin azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde, taşınan alüvyonlar ve kumlar küçük adacıklar şeklinde biriktirilir. Bunlara kum adacıkları denir.
 2. C

  Lığlı Toprak

  Lığlı Toprak : Akarsuların taşıyıp yığdığı kum, mil, kil ve çakıllardan oluşan toprak. Alüvyonlu toprak.
 3. C

  Birikinti Konisi

  Birikinti Konisi: Akarsu biriktirme şekillerinin en yaygın olanlarıdır. Dik yamaçlardan hızla akan suların aşındırma ve taşıma güçleri fazladır. Ancak eğimin birden azaldığı yerlerde akarsuların hızları ve taşıma güçleri de azaldığı için içlerindeki çakıl, kum gibi materyalin bir kısmını burada...
 4. A

  Akarsuların Biriktirme Yapabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

  Akarsuların Biriktirme Yapabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? • Akarsuyun yatak eğiminin azalması, buna bağlı olarak taşıma gücünün azalması, • Akarsuyun taşıdığı yük miktarının artması, • Akarsuyun akımının azalması, • Akarsu yatağının herhangi bir nedenle tıkanması. Akarsuyun...
 5. C

  Yatağında Menderes Oluşturan Akarsuların Özellikleri

  Yatağında menderesler oluşturan bir akarsuda: Menderes, bir akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsuyun büklümler yaparak akması sonucu ve S harfine benzeyen şekillere menderes denir. • Yatak eğimi azalmıştır. • Akarsu hızı azalmıştır. • Uzunluğu artmıştır • Aşındırma gücü...
 6. C

  Menderes oluşumuyla ilgili bir animasyon

  Menderes oluşumuyla ilgili bir animasyon Menderes oluşumuyla ilgili bir animasyon. Animasyonu linkten indirebilirsiniz. İndir: Menderes Oluşumu Animasyon.swf
 7. A

  Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri Sunusu

  Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri Sunusu İndir: Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri.rar
Üst