akarsu aşınım şekilleri

 1. C

  Kanyon

  Kanyon : Akarsu ve buzul tarafından yatay tabakalı arazilerde açılmış "U" şeklindeki vadiler.
 2. C

  Vadi

  Vadi: Akarsu aşındırması ile oluşan ve tabanında akarsu yatağının yerleştiği sürekli iniş gösteren oluk.
 3. C

  Akarsu Vadisi

  Akarsu Vadisi: Akarsuların, içinde aktıkları yatağı aşındırmalarıyla ortaya çıkan çukurluktur.
 4. B

  Peri Bacaları Nasıl Oluşmuştur?

  KAPADOKYA'NIN KONUMU Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik Dönem yazarlarından Strabon Kapadokya Bölgesi'nin sınırlarını güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. Bu günkü Kapadokya Bölgesi...
 5. C

  Yatağında Menderes Oluşturan Akarsuların Özellikleri

  Yatağında menderesler oluşturan bir akarsuda: Menderes, bir akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsuyun büklümler yaparak akması sonucu ve S harfine benzeyen şekillere menderes denir. • Yatak eğimi azalmıştır. • Akarsu hızı azalmıştır. • Uzunluğu artmıştır • Aşındırma gücü azalmıştır...
 6. C

  Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar

  Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar Akarsuların taşıdıkları alüvyonları denize döküldükleri yerlerde biriktirmesiyle oluşan düzlüklere delta denir. Bir akarsuyun delta ovası oluşabilmesi için: • Akarsuyun denize döküldüğü kıyı sığ olmalı • Kıta sahanlığı (şelf...
 7. C

  Menderes oluşumuyla ilgili bir animasyon

  Menderes oluşumuyla ilgili bir animasyon Menderes oluşumuyla ilgili bir animasyon. Animasyonu linkten indirebilirsiniz. İndir: http://www.4shared.com/video/4SSUDTFr/menderes_animasyon.html
 8. A

  Menderes Oluşumu - Animasyon

  Menderes Oluşumu ile ilgili bir animasyon https://yadi.sk/i/jnGHEihskdcuC
 9. A

  Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri Sunusu

  Akarsu Aşınım ve Birikim Şekilleri Sunusu İndir: http://www.4shared.com/file/136081891/edb7049/Akarsu_Anm_ve_Birikim_ekilleri.html
Üst