adyabatik isınma

  1. C

    Adyabatik Isınma

    Adyabatik Isınma: Yüksek sahalardan alçak sahalara doğru hareket eden bir hava kütlesinin sıkışmaya uğrayarak ısınması. Böyle bir durum gerçekleştiğinde her 100 m alçalmada hava kütlesi 1 °C kadar ısınır.
  2. A

    Adyabatik Isınma Nedir?

    Adyabatik Isınma Nedir? Durgun havanın sıcaklığı dış etkilere göre yani yerin ısınıp, soğumasına göre değişir. Yani durgun havanın sıcaklık değişmelerinde çevre ile sıcaklık alış-verişi etkilidir. Hava bölümleri alçalıp yükseldiği zaman dışarıdan ısı alıp vermeden de ısınıp soğumasına Adyabatik...
Üst