adası olan iller

  1. A

    Sınırları Dahilinde Ada Bulunan İllerimiz

    Türkiye'de 11 ilin sınırları dahilinde adalar mevcuttur. Balıkesir : En çok adaya sahip ildir. İl sınırları içerisinde 32 adet ada ve 15 adacık bulunmaktadır. Bunların pek çoğu yerleşime kapalıdır. En bilinenleri; Cunda, Avşa, Marmara, Paşalimanı, Ekincik'tir. Balıkesir adaları için Bknz...
Üst