11. sınıf coğrafya konu anlatımları


  1. B

    Biyoçeşitlilik (Konu Anlatımı)

    TEMA tarafından biyoçeşitlilik konusunda hazırlanan bir döküman. Konular Giriş Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitliliğin Bileşenleri Biyoçeşitlilik Ve Zaman Kavramı Türkiye’de Biyoçeşitliliğe Kısa Bir Bakış Sonuç http://www.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/Pdf/BiyoCesitlilik/EM_Konu9.pdf
  2. A

    Su Döngüsü

    Su Döngüsü (Çevrimi) Nedir? Su çevrimi, yeryüzünde, yeraltında ve atmosferde suyun mevcudiyetini ve hareketlerini tasvir eder. Dünyadaki su daima hareket halindedir, Buz halden sıvı hale, sıvı halden buhar haline ve buhar halinden tekrar sıvı haline dönen suyun bu hareketi süreklilik arz eder...
Üst