10. sınıf coğrafya konu anlatımları

 1. F

  Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

  Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi veya Değişimi, 1923 yılında Lozan Antlaşması’na ek protokol uyarınca Türkiye’deki Rumların (Rum denilenlerin arasında, Türkçe’den başka dil bilmeyen ve konuşmayan Karamanlı Hıristiyan Türkler de vardır) Yunanistan’a, Yunanistan’daki...
 2. F

  Coğrafi Keşifleri Ortaya Çıkaran Etmenler

  Coğrafi Keşifleri Ortaya Çıkaran Etmenler a- Pusulanın bilinmesi b- Coğrafya ve denizcilik bilgilerinde ilerleme c- Doğunun zenginliklerine kavuşma arzusu d- Var olan ticaret yollarının Türklerin elinde olması e- Değerli madenlere olan ihtiyaç f- Hıristiyanlığı yayma isteği g- Avrupalıların...
 3. F

  Göçler ve Nedenleri

  Göç: İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı sürekli yaşadığı yerlerden başka yerlere tolu olarak veya bireysel olarak yerleşmeleri olayına Göç denir. Göç olayının temelindeki faktör insanların geçimlerini sağlamak için tarım, hayvancılık, açısından elverişli yerleri...
 4. F

  Toprakların Sınıflandırılması

  TOPRAKLARIN SINIFLANDIRILMASI Benzer özellikler gösteren topraklar, aynı kategori altında toplanmak sureti ile bir çok sınıflandırma sistemi yapılmıştır. Toprak sınıflandırılmasında kullanılan kriterler, toprağın tekstürü, rengi, verimliliği ve genetik özellikleridir. Sınıflandırma...
 5. K

  Türkiye’de iklim çeşitliliğini ortaya çıkaran faktörler

  Türkiye’de iklim çeşitliliğini ortaya çıkaran faktörler Türkiye’de iklim çeşitliliğini ortaya çıkaran özel konum faktörleri • Yer şekillerinin konum ve uzanışı • Denize göre konum • Eğim ve engebenin fazla olması • Yükselti ortalamalarının çok kısa mesafelerde değişmesi
 6. C

  Dünyadaki Suyun Dağılımı Ve Su Tüketimi

  Dünyadaki Suyun Dağılımı Ve Su Tüketimi Dünyadaki toplam suyun yaklaşık 1 386 milyon kilometre küp (332,5 milyon mil küp)’nün yani % 96’dan fazlasını tuzlu sular oluşturmaktadır. Bütün tatlı su kaynaklarının % 68’inden fazlası buz ve buzulların içinde hapsedilmiştir. Tatlı suyun diğer % 30’u...
 7. C

  Türkiye'deki Deprem Kuşakları

  Türkiye'deki Deprem Kuşakları • Anadolu deprem kuşağı: Bu kuşak, batıda Saros Körfezi'nden başlayarak, Marmara Denizi'ni geçer, İzmit Körfezi, Adapazarı, Bolu, Gerede, Amasya, Tokat, Erzincan'dan doğuda Aras vadisine kadar uzanır. Yaklaşık 1500 km uzunluğundadır. Ülkemizde oluşan depremlerin...
 8. C

  Fonksiyonlarına Göre Şehirler

  Şehirler fonksiyonlarına göre şu gruplara ayrılır: 1. Tarım Şehirleri Şehrin kurulması, gelişmesi ve halen devam etmesinde tarım faaliyetleri etkilidir. Karadeniz Bölgesi'nde; Giresun, Rize, Düzce, Bafra, Erbaa, Niksar Marmara Bölgesi'nde; Kırklareli, İnegöl, Lüleburgaz Ege Bölgesi'nde...
 9. C

  Dünya'da Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

  DÜNYA ÜZERİNDE NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nüfusun dağılışıyla ilgili faktörleri iki grupta toplamak mümkündür: (1) Doğal çevrenin verimi ve yerleşmeye uygunluğu ile ilişkili faktörler: İklim, su kaynaklan, toprak, yüzey şekli ve maden zenginlikleri; (2)Beşeri faktörler. İnsanların...
 10. C

  Toprak Katmanları ve Oluşumlarına Göre Toprak Çeşitleri

  Toprak Profili ve Katmanları (Horizonları) Bir toprak profili incelendiğinde yüzeyden alta doğru fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişiklik gösterdiği görülür, topraktaki bu değişmelere göre topraklar ayırt edilir ve sınıflandırılır. Normal bir toprak profiline bakıldığında yandaki şekilde...
 11. C

  GAP Projesi İçerisinde Yer Alan İllerimiz

  GAP Projesi İçerisinde Yer Alan İllerimiz GAP, Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır. Bunlar: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak.
 12. C

  Türkiye’de Etkili Olan Basınç Merkezleri

  Türkiye farklı özellikteki basınçların etkisinde kalır. Bu durum daha çok Türkiye’nin matematik konumunun sonucudur. Yüksek Basınçlar: a) Sibirya Antisiklonu • Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır. • Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve...
 13. A

  Ormanların Ekolojik Faydaları

  Ormanların Ekolojik Faydaları 1.Erozyonun oluşumunu engeller 2.Yüzey sularının akış hızını azaltarak, yeraltı sularının zenginleşmesini sağlar 3.Terleme ile hava nemini arttırarak sıcaklık dengesini sağlar 4.Oksijen üretir 5.Doğal güzelliklerle turizme katkı sağlar, dinlenme ve diğer sosyal...
 14. A

  Ormanların Ekonomik Faydaları

  Ormanların Ekonomik Faydaları 1.Odun kökenli orman ürünleri üretimi 2.Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi 3.Ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi 4.Tarım ve hayvancılığa katkıları 5.Turizme olan katkıları 6. Hidroelektrik santrallerinin ömrünü uzatır.
 15. A

  Ormanların Faydaları

  A.ORMANLARIN EKONOMİK FAYDALARI: 1.Odun kökenli orman ürünleri üretimi 2.Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi 3.Ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi 4.Tarım ve hayvancılığa katkıları 5.Turizme olan katkıları 6. Hidroelektrik santrallerinin ömrünü uzatır. B.ORMANLARIN...
 16. A

  Kayaç döngüsü nedir? (Konu Anlatımı)

  Kayaç döngüsü nedir? Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır.Bunlar;magmatik kayaçlar,tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlarıdır.Ancak bunlar,oluştukları günden bugüne kadar geçen zamanda birçok değişikliğe uğramışlardır. Yani her ne kadar bulundukları yerde hiç hareket etmeden dursalar...
 17. A

  Türkiye'deki Baraj ve Göllerden Faydalanma Alanları

  Baraj ve Göllerden yararlanma Barajlardan Yararlanma: - İçme ve kullanma suyu olarak - Enerji üretimi - Tatlı su ürünleri elde etme - Taşkınlardan korunmada yararlanırız. Göllerden Faydalanma Alanları: - Bazı göllerden balık ve diğer su ürünleri elde edilir. - Bazı göllerden tuz elde...
 18. A

  Yer kabuğunu Oluşturan Taşlar

  Yerkabuğunu Oluşturan Taşlar Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır. Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir. Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır. Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler...
 19. A

  Levha Tektoniği

  Levha Tektoniği Yeryuvarın yapı ve hareketlerini tüm olarak konu edinen Levha Tektoniği (Plate Tectonics) kavramına göre ;Yerin dış kısmını oluşturan 70-100 km. kalınlıkta ve rijit özellikteki Litosfer büyük ve birkaç küçük levhadan meydana gelmekte ve bu levhalar (Plates) Üst Mantonun...
 20. A

  Çığ (Konu Anlatımı)

  Çığ Nedir? Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenen), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır...
Üst