Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir?

#1
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Hangi İlleri Kapsamaktadır? Amacı Nedir?

Yeşilırmak havzası gelişim projesinin amacı,

Bu proje ile havzada akım düzensizliğinden kaynaklanan taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi planlanmaktadır.

Havzanın ekolojik dengesini bozmayacak, en uygun ve ekonomik arazi kullanımı planlaması, doğal kaynakların kontrolü ve bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, meraların ıslahı, düzenli şehirleşme ve sanayileşmenin sağlanması, orman alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi projenin diğer bir amaçlarıdır.

Yeşilırmak havzası gelişim projesi hangi illeri kapsar,

Yeşilırmak Nehri havzasında yer alan Tokat, Yozgat, Çorum ve Samsun illerini kapsamaktadır.
 

Sizin İçin Önerilenler

Reklam

Facebook

Üst