Türkiye'nin Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri


#1
KPSS Coğrafya -
Türkiye'nin Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri


- Türkiye, Alp-Himalaya kıvrım kuşağında yer alan oldukça engebeli ve yüksek bir araziye sahiptir.

- Türkiye ortalama yükseltisi fazla ve engebeli bir ülkedir. Buna bağlı olarak; Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır. İklim çeşitliliği fazladır. Akarsuların akış hızı ve enerji potansiyelleri fazladır. Yol yapım maliyeti yüksektir. (Ortalama yükseltisi 1132 m’dir)

- Türkiye’de yüzey şekilleri kısa mesafede değişir. Buna bağlı olarak Türkiye’de iklim, bitki örtüsü, tarım ürünü ve toprak türü çeşitliliği fazladır. Nüfus dağılışı ve ekonomik faaliyetler çeşitlilik gösterir. Aynı anda farklı iklim özellikleri yaşanır. Buna bağlı olarak turizm çeşitliliği fazladır.

- Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Bunun nedeni, Arabistan levhasının Doğu Anadolu’yu sıkıştırmasıdır.

- Türkiye’de dağlar genellikle doğu-batı yönlü uzanır. Bunun sonucunda; kara ve demiryolu ulaşımı batı-doğu doğrultusunda gelişmiştir. Akarsular doğu- batı doğrultusunda uzanır.

- Ege Bölgesinde dağlar kıyıya dik uzanır. Bunun sonucunda; Kıyılarda girinti çıkıntı fazladır. Koy ve körfez sayısı fazladır. Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulur. Buradaki limanların hinterlandı geniştir. Kıyı ile içi kesimler arasındaki ulaşım kolaydır. Kıta sahanlığı geniş, delta oluşumu kolay, falez oluşumu azdır.

- Akdeniz ve Karadeniz Bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanır. Bunun sonucunda; Kıyıda girinti çıkıntı azdır. Deniz etkisi iç kesimlere sokulamaz. Orografik (yamaç) yağışlar görülür. Kıta sahanlığı dar, doğal liman sayısı az, delta oluşumu az, falez oluşumu fazladır. Kıyı ile içi kesimler arasındaki ulaşım zordur ve geçitlerle sağlanır.

- Marmara Bölgesi Türkiye'nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir.

- Türkiye’de düzlük araziler geniş yer kaplar. Bunun nedeni; Türkiye arazisinin uzun süre aşınıma uğrayarak düzleşmesi ve tektonik çukurlukların alüvyonlarla dolarak düzleşmesidir.

- Karstik araziler Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesinde, volkanik araziler Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesinde geniş alan kaplar.

- Türkiye arazisi genç oluşumlu olduğu için ülkemizde deprem riski yüksek ve sıcak su kaynakları fazladır.
 


Reklamlar

Facebook

Üst