Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları


#1
KPSS Coğrafya -
Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları


• Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.
• Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en eski kültür hazinelerine sahiptir.
• Türkiye Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.
• Dünya’da en fazla petrol çıkaran Ortadoğu ülkelerine komşudur.
• Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlilik gösterir.
• Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
• Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklaşık 1132 m)
• Dağlar genel olarak doğu-batı yönlü uzanır.
• Dağlar Ege Bölgesi’nde kıyıya dik, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde kıyıya paralel olarak uzanır.
• Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.(engebe fazla olduğu için)
• Yer şekilleri çeşitliliği fazla olduğu için aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.
• Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaret yolları Türkiye’den geçer.
• Batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti artar, sıcaklıklar düşer.
• Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
• Alp-Himalaya kıvrım sistemi içinde yer aldığı için ortalama yükselti ve engebe fazla, kırıklı yapılar yaygın, sıcak su kaynağı fazla ve deprem riski yüksek bir ülkedir.
 


Reklamlar

Facebook

Üst