Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli En Fazla ve En Az Olan Bölgeleri


#1
Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli En Fazla ve En Az Olan Bölgeleri

ataturk-baraji.jpg


Türkiye’de bölgeler arasında hidroelektrik potansiyel bakımından farklılığın ortaya çıkmasında yükselti ve yer şekillerinin farklılığı etkili olmuştur.

Hidroelektrik üretimine en elverişli bölgemiz; eğim ve engebenin fazla olmasına bağlı olarak akarsularının akış hızının fazla olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Hidroelektrik üretimine en az elverişli bölgemiz ise; yükselti ve engebenin az olmasına bağlı olarak akarsuların akış hızının düşük olduğu Marmara Bölgesi’dir.
 Reklamlar

Facebook

Üst