Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası


#1
KPSS Coğrafya -
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası


Bütün jeolojik zamanların görüldüğü ülkemizde bu dönemlere ait iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş değişik yer şekilleri görülmektedir.
Alp orojenez kuşağında yer alan Türkiye’de jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar şunlardır:

1. ZAMAN:

Türkiye’de masif adı verilen (sert) araziler oluşmuştur. (Uludağ, Yıldız, Menteşe, Bolu-Ilgaz, Kazdağ, Daday-Devrakani, Kırşehir ve Bitlis masifleri)
Zonguldak ve çevresinde taş kömürü yatakları bu zamanda oluşmuştur.

2. ZAMAN:

Bu dönemde Türkiye’nin bulunduğu yerde Tetis Deniz’i bulunmaktadır.

3. ZAMAN:

Alp-Himalaya orojenezi (dağ oluşumu) başlamıştır. Bunun sonucunda Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar oluşmuştur.
Petrol, linyit, tuz ve bor yatakları oluşmuştur.
Kuzey güney yönlü sıkıştırmalara uğrayan Türkiye’de kırılmalar olmuş ve bunun sonucunda fay hatları oluşmuştur. Bu fay hatları boyunca da volkanik faaliyetler yoğunlaşmıştır.
Zamanın sonuna doğru Türkiye toptan yükselmeye başlamış ve platolar oluşmuştur.

4. ZAMAN:

Bu zamanda Türkiye bugünkü görünümünü kazanmıştır.
Egeid karasının çökmesi sonucu Ege Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.

NOT:
Türkiye 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuğu için genç bir ülkedir. Buna bağlı olarak;
- Ortalama yükseltisi fazladır.
- Yer şekilleri engebelidir.
- Akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye akarsularında ulaşım yapılmaz.
- Fay hatları ve depremsellik fazladır.
 


Reklamlar

Facebook

Üst