Türkiye'de Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri


#1
KPSS Coğrafya -
Türkiye'de Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri


Rüzgârlar kurak ve yarı kurak bölgelerde etkili olan bir dış kuvvettir. Bu nedenle Türkiye’de rüzgârların oluşturduğu şekiller yaygın değildir.

Ülkemizde rüzgârların oluşturduğu şekillere İç Anadolu’da Karapınar (Konya) çevresinde, Nevşehir çevresindeki tüflü alanlarda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, deniz kıyılarında ve deltaların kıyılarında rastlanır.

Kayaların alt kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılmasıyla oluşan mantara benzeyen şekillere mantar kaya denir. Mantar kayalara Nevşehir-Ürgüp-Göreme çevresinde rastlanmaktadır.

Rüzgârların taşıdığı kum tanelerini hızlarının azaldığı yerde veya bir engele çarparak biriktirmesi ile kumullar oluşur. Türkiye’de kumullara Karapınar çevresinde rastlanmaktadır. Karapınar çevresi geçmiş yıllarda rüzgâr erozyonunun etkili olduğu bir yerdi. Ancak yapılan ağaçlandırma çalışmaları ve rüzgâr perdeleri ile artık bu alanda rüzgâr erozyonu etkili değildir.

Kıyılarımızdaki delta ovalarında ve kumsallarda kıyı kumulları bulunmaktadır. Ülkemizde kıyı kumullarına Çukurova, Göksu, Bafra, Çarşamba deltalarında rastlanmaktadır. Kıyı kumullarının deltalardaki tarım alanlarını etkilememesi için setler yapılmıştır.
 Reklamlar

Facebook

Üst