Türkiye'de Nem ve Yağışın Dağılımını Etkileyen Faktörler


#1
Türkiye'de Nem ve Yağışın Dağılımını Etkileyen Faktörler

a- Denizellik-Karasallık

Genellikle kıyıdan iç kesimlere doğru, nemlilik ve yağış azalır.

b- Yerşekilleri
Dağların kıyıya paralel uzandığı, (Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri) nemli rüzgârlara dik yönde uzanan yerlerde yağış miktarı daha fazladır. Dağların kıyıya dik uzandığı Ege Bölgesi'nde ise yağış miktarı azdır.

c- Yükselti
Yükselti arttıkça, soğuma ve yoğunlaşma arttığı için, yağış miktarı da artmaktadır.

d- Rüzgârlar
Nemli rüzgârlara maruz kalan yerlerde yağış miktarı daha fazladır.

NOT: Güneşlenmenin ve yaz sıcaklığının daha fazla olduğu Güneydoğu Anadolu'da buharlaşma daha fazladır. Güneşlenmenin en az olduğu Doğu Karadeniz kıyılarında buharlaşma da azdır.

NOT: Nemliliğin en fazla olduğu yer Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz kıyılarıdır. Kıyıdan iç kesimlere doğru nemlilik genel olarak azalır.

NOT: Nem açığı en fazla olan bölge, Güneydoğu Anadolu'dur. Nedeni ise sıcaklığın ve maksimum nem miktarının fazla olmasıdır. Nem açığı fazla olduğu için, en şiddetli buharlaşma ve kuraklık da Güneydoğu Anadolu'dadır. Bu nedenlerden dolayı bitki örtüsü de çok cılızdır.

NOT: Bağıl nemin yüksek olduğu yerde bulutlanma süresi fazla, bağıl nemin az olduğu yerlerde ise bulutlanma süresi azdır. Güneydoğu Anadolu'da bulutlanma en az, güneşlenme süresi en fazladır. Doğu Karadeniz Bölümü'nde ise bulutlanma fazla, güneşlenme süresi azdır.
 Reklamlar

Facebook

Üst