Türkiye'de Kıyı Tipleri


#1
KPSS Coğrafya -
Türkiye'de Kıyı Tipleri


Türkiye’de görülen başlıca kıyı tipleri şunlardır:

Boyuna Kıyılar:
• Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde oluşan bu kıyılar oldukça sade bir görünüme sahiptir.
• Türkiye’de dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında görülür.
• Girinti çıkıntının az olduğu bu kıyı tipinde doğal liman, ada, yarımada, koy, ve körfez sayısı azdır.
• Bu kıyılarda falezler yaygındır.
• Bu kıyıların görüldüğü yerlerde kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zordur ve geçitlerle sağlanır.
• Denizel iklim özellikleri iç kesimlere sokulamaz.
• Kıta sahanlığı dardır.
• Bu kıyılarda yer alan limanların hinterlandı dardır.

Enine Kıyılar:
• Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde oluşan bu kıyılar oldukça girintili çıkıntılıdır.
• Türkiye’de dağların kıyıya dik uzandığı Ege kıyılarında görülür.
• Girinti çıkıntının oldukça fazla olduğu bu kıyı tipinde doğal liman, ada, yarımada, koy, ve körfez sayısı fazladır.
• Bu kıyıların görüldüğü yerlerde kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım kolaydır.
• Denizel iklim özellikleri iç kesimlere kadar sokulabilir.
• Kıta sahanlığı geniş deniz derinliği azdır.
• Bu kıyılarda yer alan limanların hinterlandı geniştir.
• Bu kıyıların gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark fazladır.

Girintili çıkıntılı olmasından dolayı Türkiye’nin en uzun kıyıları Ege kıyılarıdır.

Ria Tipi Kıyılar:
• Deniz kıyılarındaki akarsu vadilerinin deniz ilerlemesi sonucu sular altında kalmasıyla oluşur.
• Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı ve Haliç bu kıyı tipine örnektir.

Dalmaçya Tipi Kıyılar:
• Kıyıya paralel uzanan dağlar arasındaki vadilerin sular altında kalması ve dağ ve tepelerin ada haline gelmesiyle oluşan kıyı tipidir.
• Türkiye’de Finike ile Kaş arasında görülmektedir.

Limanlı Kıyılar:
Kıyı set göllerinin bulunduğu yerlerde oluşan kıyı tipidir.
Türkiye’de Büyük ve Küçük Çekmece kıyılarında Limalı kıyılar görülür.

Türkiye kıyılarında buzullar etkili olmadığı için skayer ve fiyort tipi kıyılar görülmez. Yine Türkiye kıyılarında gel-git etkili olmadığı için haliçli ve watt tipi kıyılar görülmez.
 


Reklamlar

Facebook

Üst