Türkiye'de Depremler ve Türkiye'deki Deprem Kuşakları


#1
KPSS Coğrafya -
Türkiye'de Depremler ve Türkiye'deki Deprem Kuşakları


Yer kabuğunda değişik faktörlerin etkisiyle meydana gelen sarsıntılara deprem denir. Depremler oluşum bakımından üçe ayrılır.

Çöküntü Depremleri: Karstik alanlarda yer altında erimelerle oluşan boşlukların, yer altı mağaralarının, kömür ve maden ocaklarının tavan kısmının çökmesiyle meydana gelen sarsıntılardır. Bu depremlerin etki alanı dar, şiddetleri azdır. Türkiye’de Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde görülür.

Volkanik Depremler: Volkanik patlamalar sonucunda meydana gelen sarsıntılar sonucu ortaya çıkan depremlerdir. Volkanik depremlerin de etki alanı dardır. Türkiye’de aktif volkanik dağ olmadığı için bu tür depremler görülmez.

Tektonik Depremler: Yer kabuğu hareketlerinde bağlı olarak meydana gelen depremlerdir. Bu depremlerin etki alanı geniş, şiddetleri fazladır. En fazla can ve mal kaybına neden olan deprem türüdür. Türkiye’de en fazla tektonik depremler görülmektedir.


Türkiye dünyadaki en aktif deprem kuşaklarından ola Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alır. Türkiye üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş genç bir ülke olduğu için sık sık depremler yaşanmaktadır. Türkiye’de yaşanan depremler üzerinde Afrika ve Arap levhalarının kuzeye doğru ilerleyerek Anadolu Yarımadası’nı sıkıştırması etkili olmaktadır.

Türkiye’de üç önemli deprem kuşağı vardır. Bunlar; Kuzey Anadolu Fay Kuşağı, Batı Anadolu Fay Kuşağı, Güneydoğu Anadolu Fay Kuşağı.

Kuzey Anadolu Fay Kuşağı (KAF): Saros Körfezi’den başlayan bu fay hattı Kuzey Anadolu Dağları’nın güneyinden Van’a kadar uzanır. Bu hat yaklaşık 100 km genişliğinde ve 1500 km uzunluğundadır. Bu fay hattı üzerinde İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Merzifon, Erbaa, Niksar, Erzincan, Erzurum, Varto ve Van yer almaktadır. Türkiye’deki en şiddetli depremler bu fay hattı üzerinde meydana gelmiştir. (1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremi)

Batı Anadolu Fay Kuşağı (BAF): Kıyı Ege Bölümü ve Güney Marmara’yı içine alan deprem kuşakta Gediz, Bakırçay, Büyük ve Küçük Menderes gibi birçok fay hattı vardır. Aydın, İzmir, Kütahya, Denizli, Isparta, Manisa ve Afyon bu fay kuşağı içerisinde yer alır.

Güneydoğu Anadolu Fay Kuşağı (DAF): Doğu Afrika’daki fay hattının devamı olan bu kuşak ülkemize Hatay üzerinden girer. Kahramanmaraş’tan geçerek Van’a kadar uzanan bu kuşak Doğu Anadolu’da Kuzey Anadolu fay Hattı ile birleşir. Bu deprem kuşağı üzerinde Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl yer alır.


Kuzey Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Fay Kuşağı’nın birleştiği Doğu Anadolu Bölgesi depremlerin sık ve şiddetli yaşandığı bir yerdir.

Fay hatları ile kaplıca, ılıca gibi sıcak su kaynaklarının dağılışı ile volkanik sahaların dağılışı arasında paralellik vardır.


Türkiye’de Deprem Tehlikesi En Az Olan Yerler

Tuz Gölü güneyi (Konya, Karaman çevresi)
Taşeli Platosu
Güneydoğu Anadolu’nun güneyi (Mardin Eşiği)
Ergene Havzası
 


Reklamlar

Facebook

Üst