Türkiye’de Bulunan Platoların Genel Özellikleri


#1
Türkiye’de Bulunan Platoların Genel Özellikleri

 Ortalama yükseltileri 1000 m’nin üzerindedir.
 Ortalama yükseltilerinin fazla olması, Türkiye’nin toptan yükselmelere uğradığını gösterir.
 Büyük bir bölümünde tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır.
 Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan platolarda akan akarsular derin vadiler içinde aktığı için ve yaz kuraklığı
nedeniyle toprakta sulama sorunu çıkar.
 Alçak platolar çoğunlukla tarım alanları olarak kullanılır. Buralar, kuru tarımın yapıldığı yerlerdir. Bu nedenle buğday ve arpa ekim alanlarının önemli bir kısmı, alçak plâtolar üzerinde yer alır.
 Yüksek platolar ise genellikle yaylacılık etkinliklerinin yapıldığı yerlerdir. Hayvancılığa dayalı olan yaylacılık, çoğunlukla yüksek platolar üzerinde yapılmaktadır. Erzurum – Kars platosu gibi.
 Yüksekliği fazla olan platolar, yerleşime uygun olmayan yerlerdir. Buralarda hava soğuk, toprakların verimi düşük,
yüzey suları ise yetersizdir. Onun için buralarda yerleşim merkezleri dolayısıyla nüfus azdır. Taşeli Platosu, Türkiye’nin en tenha yerleri arasındadır.
 Çatalca - Kocaeli Platosu ise en yoğun nüfuslu alandır.
 


Reklamlar

Facebook

Üst