Türkiye'de Bulunan Değerli Madenler ve Rezervleri


#1
Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2012 yılına ait Temel Ekonomik Göstergeler Raporu'nda Türkiye'nin maden rezervleri detaylı olarak açıklandı. Buna göre, Türkiye'nin 700 ton altın, 9 bin 129 ton da uranyum rezervi bulunuyor.

Rapor, son 8 yılda Türkiye'nin madencilik sektöründe aldığı mesafeyi ortaya koydu. Verile göre madencilik ve taş ocaklarından 21 milyon 103 bin TL gelir elde edildi. GSYH'nın sektörel dağılımına göre madencilik ve taş ocakları 2011 yılında yüzde 21.5, 2012 yılında yüzde 10.3 büyüdü. Madenciliğin GSYH'daki oranı yüzde 1,49 oldu.

Raporda, Türkiye'nin 2003 -2012 yılları arasında ürettiği madenlere ilişkin bilgiler yer aldı. 2003'te 51 milyon 670 bin ton olan taş kömürü üretimi, 2011 yılında 85 milyon tona çıktı. 2003 yılında 69 milyon 900 bin ton olan çimento ve inşaat ham maddeleri üretimi, 2011 yılında toplamda 397 milyon 284 bin tona yükseldi. 2003 yılında 3 milyon 537 bin civarında olan metalik maden üretimi, 2011 yılında 25 milyon 774 bin tona çıktı. 2003 yılında 28 milyon 908 bin ton olan endüstriyel ham madde üretimi 2011 yılında 83 milyon 178 tona yükseldi.

Rapor, son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan büyümenin, çimento ve inşaat ham maddeleri üretimini etkilediğini ortaya koydu. Rapora göre, 2003 yılında 69 milyon 900 bin ton üretilen inşaat ve çimento hammaddeleri, 2011 yılında 397 milyon 284 bin tona tırmandı.

TÜRKİYE'NİN DEĞERLİ MADEN REZERVİ

Raporda, Türkiye'nin maden rezervleri de detaylı olarak gösterildi. Buna göre, Türkiye'nin

700 ton altın
4 milyon ton alunit
203 bin ton antimuan
82 milyon ton asfaltit
29 milyon 646 ton bin asbest
1 milyon 786 bin ton bakır
35 milyon ton barit
1 milyar 641 milyon 381 bin ton bitümlü şist
250 milyon 543 bin bentonit
87 milyon 375 bin ton boksit
3 milyar 66 milyon 300 bin ton bor
3 bin 820 ton cıva
2 milyon 294 bin ton çinko
122 milyon ton demir
44 milyon 224 bin dolamit
70 milyon 500 bin ton fosfat
90 bin ton gümüş
5 milyar 733 milyon 708 bin kaya tuzu
354 bin 362 ton kil
26 milyon ton krom
860 bin ton kuars
626 bin ton kükürt
13 milyar 300 milyon ton linyit
5 milyar 161 milyon ton mermer
1milyar 479 milyon ton pomza
1 milyar 126 milyon 548 ton taşkömürü
380 bin ton toryum
9 bin 129 ton uranyum maden rezervi bulunuyor.
 Reklamlar

Facebook

Üst