Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı


#1
Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

- İzoterm eğrileri genellikle batı-doğu uzanışlıdır.

- En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da görülür. Nedenleri :
• Bölgenin kuzeyde yer alması nedeniyle soğuk enlemlere yakın olması
• Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi.

- En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu’da görülür. Nedenleri :
• Bölgenin güneyde yer alması nedeniyle sıcak enlemlere yakın olması.
• Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi
• Bölgenin sıcak ve kuru çöl rüzgarlarına açık olması
 


Reklamlar

Facebook

Üst