Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013


#1
Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013

turkiye-istatistik-yilligi-2013.jpg

İÇERİK : Arazi ve iklim, çevre, nüfus ve göç, demografi, sağlık, eğitim ve kültür, turizm, adalet, seçim, sosyal güvenlik, çalışma, tarım, iş istatistikleri, enerji, ulaştırma ve haberleşme, dış ticaret, fiyat ve endeksler, satınalma gücü paritesi, para, banka ve sigorta, maliye, ulusal hesaplar, gelir ve yaşam koşulları, tüketim harcamaları ve mutlak yoksulluk, güven endeksleri, işgücü maliyeti, bilim, teknoloji ve bilişim ile yaşam memnuniyetine ilişkin bilgiler beş yıllık zaman serisi kapsamında yer almıştır.

İndir: Yayını İndir
 


Reklamlar

Facebook

Üst