Tunceli'nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Tunceli'nin Matematik Konumu
Tunceli'nin;
38° 45' 51.0"N
39° 36' 27.3"N Kuzey enlemleri

38° 44' 23.1"E
40° 23' 49.8"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Tunceli'nin Enlem ve Boylamı

39° 06' 22.3"N - 39° 32' 53.7"E

Tunceli'nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

39.106180, 39.548258

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst