Sıcaklık ve Nem Arasındaki İlişkiyi Gösteren Örnekler


#1
Sıcaklık ve Nem Arasındaki İlişkiyi Gösteren Örnekler

Havadaki su buharına nem denir.

Okyanus, deniz ve göl kıyılarında havadaki nem oranı fazladır.

Deniz etkisine kapalı kara içlerinde ve yüksek yerlerde nem miktarı azdır.

Havadaki su buharı güneşten gelen ışınları tutarak yeryüzünün aşırı ısınmasını önler.

Ayrıca yerden yansıyan ışınları tutarak yeryüzünün aşırı soğumasını önler.

Bu nedenle atmosferdeki nem miktarının fazla olduğu yerde ısınma ve soğuma yavaştır.

Nemin sıcaklık üzerindeki etkisine bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

• Günlük sıcaklık farkının en fazla olduğu yerlerin çöller olması.

• Kışın havanın bulutsuz olduğu günlerde ısı kaybının fala olmasına bağlı olarak ayaz olması.

• Kış mevsiminde havanın bulutlu olduğu günlerde havanın daha ılık olması.

• Türkiye’de günlük sıcaklık farkının en az olduğu yerin nem oranının fazla olduğu Karadeniz kıyılarının olması.

• Deniz kıyılarında nem oranının fazla olmasına bağlı olarak ısınma ve soğumanın yavaş olması.

• Deniz kıyılarında nem oranının fazla olmasına bağlı olarak günlük ve yıllık sıcaklık farkının az olması.

• Ekvator çevresinin güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla almasına rağmen Dünya’nın en sıcak yerlerinin nemin az olduğu dönenceler çevresindeki çöller olması.

• Havadaki nem oranının az olduğu çöller ve karaların iç kesimlerinde geceleri sıcaklıkların fazla düşmesi.
 


Reklamlar

Facebook

Üst