Nüfus Politikası


cografya

Active member
#1
Nüfus Politikası: Nüfusun artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalardır. Nüfus politikalarının temel hedefi, ülkelerin kalkınma düzeyi ile nüfus arasında denge kurmaktır. Dünyada uygulanan üç farklı nüfus politikası vardır. Bunlar;

Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan nüfus politikaları: Doğal nüfus artış hızı yüksek olan ülkelerde, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan nüfus politikasıdır. Bu ülkelerde nüfus artış hızının kalkınma hızından yüksek olması, ülkelerin doğum oranını azaltmaya yönelik politikalar benimsemelerine neden olmaktadır. Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya ve Kenya gibi ülkeler nüfus artış hızını azaltıcı politikalar benimsenmiştir. Bu politikalar doğrultusunda;
• Çocuk sayısının sınırlandırması.
• Kısırlaştırma ve doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesi.
• Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi.
• Evlenme yaşının sınırlandırılması gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulanan nüfus politikaları: Doğal nüfus artış hızının düşük olması ya da nüfus artış hızı eksi değerlere düşmüş olması gelişmiş ülkeler açısından önemli bir sorundur. Bu ülkelerde ülke nüfusu dinamizmini kaybetmektedir. Rusya, ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde nüfus artış hızını artırıcı politikalar benimsenmiştir. Bu politikalar doğrultusunda;
• Çocuklu ailelere ekonomik yardımlarda bulunulmak
• Gebeliği önleyen ilaç ve araç satışı yasaklamak
• Doğum yapan kadınlara ücretli izin gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Nüfus nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik nüfus politikaları: Aile planlaması ile nüfus artış hızının düşmeye başladığı Brezilya, Arjantin, Mısır ve Türkiye gibi ülkeler bu nüfus politikasını benimsemiştir.
• İnsanların eğitim düzeyini yükseltmek,
• Ortalama yaşam süresini uzatmaya çalışmak ve
• Sağlığıyla ilgili önlemler almak niteliğini iyileştirmeye yönelik politikalardır.
 Reklamlar

Facebook

Üst