Nüfus Politikalarının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları


#1
Nüfus Politikalarının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları

nufus-politikalari.jpg


Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu Sonuçları

• Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.
• İnsanların yaşam standartları yükselir.
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi artar.
• Kişi başına düşen milli gelir artar.
• Ülke kaynaklarının tüketimi azalır.
• Ülkede yatırımlara ayrılan kaynak miktarı artar.
• Üretim fazlası ortaya çıkar.
• İşsizlik azalır.
• Kırsal alandan şehirlere göç azalır.
• Devletin harcamaları azalır.
• Tasarruflar artar.


Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumsuz Sonuçları

• Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.
• Nüfus miktarı azalır.
• Ülke nüfusu dinamizmini kaybeder.
• Genç nüfus azalır.
• Ülkenin savunma gücü azalır.
• Yaşlı nüfus artar. (Bağımlı nüfus artar.)
• İşgücü yetersizliği ortaya çıkar.
• İşçi ücretleri yükselir.
• Başka ülkelerden işçi temin edilir.
• Emekli nüfus miktarı artar. Bu durum bütçeden emeklilere ayrılan payı artırır.


Nüfus Artış Hızının Artmasının Olumlu Sonuçları

• Genç nüfus artar.
• Mal ve hizmetlere talep artar.
• Yatırımlar kolaylaşır ve artar.
• Üretim artar.
• Vergi gelirleri artar.
• Ülke savunmasına katkısı olur.
• İş gücü ucuzlar. Buna bağlı olarak üretim maliyeti azalır.
• Hizmet ve diğer sektörler gelişir.


Nüfus Artış Hızının Artmasının Olumsuz Sonuçları

• Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri düşer.
• Tasarruflar azalır.
• Tüketim artar.
• İhracat azalır; ithalat artar.
• Kalkınma hızı yavaşlar.
• Kişi başına düşen milli gelir azalır.
• Kişisel ihtiyaçlar kolayca karşılanamaz.
• Konut sıkıntısı artar.
• Gecekondulaşma artar.
• İşsizlik artar.
• Bağımlı nüfus oranı artar.
• İç ve dış göçler artar.
• Doğal kaynakların kullanımı artar.
• Çevre kirliliği artar.
• Demografik (nüfusa bağlı yatırımlar) yatırımlar artar.
 Reklamlar

Facebook

Üst