Nüfus Artış Hızının Artmasının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları


#1
Nüfus Artış Hızının Artmasının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları

Nüfus Artış Hızının Artmasının Olumlu Sonuçları

• Genç nüfus artar.
• Mal ve hizmetlere talep artar.
• Yatırımlar kolaylaşır ve artar.
• Üretim artar.
• Vergi gelirleri artar.
• Ülke savunmasına katkısı olur.
• İş gücü ucuzlar. Buna bağlı olarak üretim maliyeti azalır.
• Hizmet ve diğer sektörler gelişir.


Nüfus Artış Hızının Artmasının Olumsuz Sonuçları]

• Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri düşer.
• Tasarruflar azalır.
• Tüketim artar.
• İhracat azalır; ithalat artar.
• Kalkınma hızı yavaşlar.
• Kişi başına düşen milli gelir azalır.
• Kişisel ihtiyaçlar kolayca karşılanamaz.
• Konut sıkıntısı artar.
• Gecekondulaşma artar.
• İşsizlik artar.
• Bağımlı nüfus oranı artar.
• İç ve dış göçler artar.
• Doğal kaynakların kullanımı artar.
• Çevre kirliliği artar.
• Demoğrafik (nüfusa bağlı yatırımlar) yatırımlar artar.
 



Reklamlar

Facebook

Üst