Muğla'nın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1

Muğla'nın Matematik Konumu
Muğla;
36° 17' 36.7"N
37° 34' 14.7"N Kuzey enlemleri

27° 13' 32.1"E
29° 47 '24.1"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Muğla'nın Enlem ve Boylamı

37° 12' 54.8"N - 28° 21' 49.4"E

Muğla'nın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

37.215212, 28.363723

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Facebook

Üst