Marmara Bölgesi'nin Genel Özellikleri


cografya

Active member
#1

Marmara Bölgesi'nin Genel Özellikleri

Yurdumuzun coğrafya bölgelerinden biri de Marmara Bölgesidir. Trakya'yı ve Anadolu'nun Marmara Denizine komşu olan bölümlerini içine alır. Karadeniz ve Ege Bölgeleri arasında, tabiat şartları ve ekonomik hayat bakımından bir geçit alanıdır. Asya topraklarımızın, Avrupa'daki topraklarımızla birleştiği bölge burasıdır.

Yüzey Şekilleri: Marmara Bölgesi, yüzey şekilleri bakımından sade bir görünüştedir. Genel olarak, buradaki dağlar, ne fazla yüksek, ne de Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu dağ sıralan gibi, devamlı sıralar halindedir. Bölgenin Doğusunda, Kuzey Anadolu Dağlarının bir kaç sıra halinde Marmara Denizine doğru ilerledikleri görülür (Kocaeli dağları, Samanlı dağları, Mudanya tepeleri gibi). Güneydoğuda tepelik bir alan Çanakkale Boğazına doğru devam eder. Trakya yarımadasın da da, Kuzeydoğu kıyılarında Istranca dağları uzanır. Güney taraflarında ise Tekir dağları yer alır.

Kıyılar; Marmara Bölgesi, kıyıları ve denizleri ile yurdumuzun önemli yerlerinden biridir. Burası, üç denizin, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizinin birbirleri ile birleştiği bir bölgedir. Bölgenin Kuzey kıyıları, Karadeniz e olan kıyılarıdır. Güneybatıdaki kıyıları da Ege Denizine olan kıyılandır. Bu arada, Trakya yarımadası ile, Anadolu'nun Marmara Denizine bakan kıyıları, Marmara Denizi ile çevrilidir.

Marmara Denizi, Kuzeyde İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Güneybatıda Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi ve Akdeniz'e açılır. Karadeniz'den Atlas Okyanusuna, Akdeniz'e geçmek zorunda olan gemiler, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı yolu ile Ege Denizi ve Akdeniz'e geçmek zorundadırlar. Bu sebeple, bu iki boğaz, Karadeniz'in kapıları özeliğindedir. Marmara Denizinin Karadeniz'e ve Marmara Denizinin Kuzeyine bakan kıyıları, fazla girintili çıkıntılı değildir. Güney kıyılarında ise, girinti - çıkıntı oldukça fazladır. Bu kıyılarda İzmit, Gemlik, Bandırma körfezleri, Samanlı ve Kapıdağ yarımadaları yer alır.

İstanbul Boğazı: Marmara Bölgesinin en önemli yeridir, İstanbul Boğazı, tabiat güzellikleri bakımından Türkiye'nin en güzel yeri olmak özelliğini kazanmıştır. Bu boğazın iki yakasında modern yollar ve yapıları ile yer alan İstanbul şehri, Türkiye'nin en kalabalık ve en güzel şehridir. Eskiden Osmanlı İmparatorluğunun başşehri idi. Bu sebeple, camileri, müzeleri ve pek çok tarihi yapıları ile bir tarih hazineleri ve tabiat güzellikleri şehridir. Yabancı turistlerin ve vatandaşlarımızın, özellikle yaz aylarında gittikleri bir dinlenme şehri özelliğini taşır.

Çanakkale Boğası: Uzun bir boğaz olarak dikkati çeker. Marmara Denizini, Ege Denizi ve Akdeniz'e birleştirir. Birinci Dünya Savaşında, düşman germilerinin, İstanbul'a girmek için geçmek istedikleri yer olmuş, fakat düşmanlar, kahraman Türk askerlerinin destanlara konu olan savunmaları ile ileri gidememişlerdir. Büyük Atatürk, Çanakkale Boğazındaki kahramanca savaşları ile, Anafartalar Kahramanı sanını almıştı.

Akarsular: Marmara Bölgesinde başlıca iki büyük akarsu vardır. Susurluk nehri, Anadolu tarafındadır. Birkaç çayın birleşmesinden meydana gelmiştir. Marmara Denizine dökülür. Ergene suyu, Istranca dağlarından çıkar, Bulgaristan'dan gelerek Türk - Yunan sınırını çizen Meriç nehrine katılır ve Ege Denizine dökülür.

Göller: Marmara Bölgesinde, özellikle Anadolu taraflarında bir çok göl vardır. Sapanca, İznik, Ulubat, Manyas gölleri, tatlı su gölleridir. Bazılarında güzel balıklar bulunur. Trakya tarafında da, İstanbul yakınlarında Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece gölleri vardır.

İklim: Marmara Bölgesi, iklim bakımından da bir geçit yeridir. Marmara kıyılarında, Akdeniz ikliminin etkileri devam eder. Buralarda yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Bu sebeple buraları zeytinlikler ,bağlar, bahçeler örter. Bölgenin Karadeniz kıyılarında ise, iklimin yazları daha serin ve nemli, kışları daha soğuk olduğu görülür.

Kıyılardan içerlere gidildikçe, iklim sertleşir. Trakyanın iç kısımlarında, çok sert geçen kışlar olur.

Nüfus ve şehirler: Marmara Bölgesi, Türkiyenin kalabalık bölgelerinden biridir .Bazı bölümleri de, Türkiyenin en kalabalık yerleridir. Şehir ve kasabaların sayısı da fazladır. 21 şehrin nüfusu, 10.000 i geçer. Bunlar arasında dördünün nüfusu 100.000 i aşar.

Birininki 100.000 in (Bursa,), birininki de milyonun (İstanbul) üstündedir.

Burada, türlü ürünler yetiştiği için, halkının tuttuğu işler de çeşitlidir. Tarla ve bahçe ürünleri yetiştiriciliği önemli yer tutar. Zeytincilik de büyük önem taşıyan bir uğraşıdır. Bu arada hayvancılık, esnaflık, tüccarlık, balıkçılık, işçilik bu bölgede yaygın olan mesleklerdendir.

Türkiyenin en büyük şehri olan İstanbul, Marmara Bölgesindedir. Bundan başka Bursa, Balıkesir, İzmit, Edirne, Adapazarı, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Adapazarı, Gemlik, Bandırma önemli şehirler arasındadır.

Ürünler: Marmara Bölgesinde geniş ovalar vardır. Bu bakımdan tahıl ekimi, bahçecilik, meyvecilik önemlidir. Buğday, patates, pancar ekimi, üzüm ve Beytin yetiştiriciliği, büyük önem taşır. Bu arada, hayvancılık ve hayvan ürünleri de (peynir) önemli bir gelir kaynağı dır.

Madenler, fabrikalar: Marmara Bölgesinde önemli bir maden kaynağı yoktur. İstanbul yakınlarında ve Biga yarımadasında Linyit ocakları yer alır. Fakat, Marmara Bölgesi, özellikle, fabrikaların çokluğu ile, bir endüstri bölgesi olmak özelliğini kazanmıştır. Çeşitli dokuma fabrikaları (İstanbul ve Bursada) cam fabrikaları (İstanbul ve Gebzede) Kağıt fabrikaları (İzmitte), Şeker fabrikaları (Alpullu, Adapazarı, Susurlukta), Çimento fabrikaları (İstanbul Kırklareli, Gebzede), Gemi yapım yerleri (İzmit, İstanbulda) Suni ipek fabrikası (Gemlikte) başlıca fabrikalar olarak dikkati çeker.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst