Malatya'nın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Malatya'nın Matematik Konumu
Malatya;
37° 53' 17.2"N
39° 09' 05.5"N Kuzey enlemleri

37° 15' 39.3"E
39° 08' 19.3"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Malatya'nın Enlem ve Boylamı

38° 21' 19.5"N - 38° 20' 00.9"E

Malatya'nın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

38.355405, 38.333569

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst