Limnigraf


cografya

Active member
#1
Limnigraf: Nehirlerde, barajlarda, göllerde, sulama kanallarında, yer altı kuyularında, taşkın kontrollerinde, atık su idaresi, kıyı dizaynı ve çevre çalışmalarında su seviyesini ölçmek için kullanılan alettir.
 Reklamlar

Facebook

Üst